Údržba Leninova těla …

…. má to smysl?

Čas od času se objevují hlasy o odstranění Leninova mauzolea. Samozřejmě pochází od antikomunistických kruhů. Příznivci se tomu však brání.

02_lenin_11051
Podívejme se však na tento problém skutečně jako marxisté.
03_lenin_15308

Proč vůbec došlo k uchování Leninova těla? Přesto, že si Lenin přál být pohřben s rodiči?

04_lenin_24968

05_lenin_21029

Uchování těla navždy nemá s marxismem nic společného. Byla to snaha dát silně religióznímu lidu nové božstvo, které přetrvá desetiletí?

06_lenin_20894

07_lenin_27224

Leninův odkaz tu bude žít dál, i bez jeho těla. Ten je třeba studovat, nikoli se klanět mrtvým ostatkům, jako ti nejzaostalejší náboženští fanatici.

08_lenin_27931
09_lenin_30262
10_lenin_34281

*11_lenin_31853

12_lenin_28572

01_lenin_37141

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.