Milan Valach: Marxova filozofie dějin

ma-fi-de Tato knížečka vznikla původně z potřeby čelit masové diskreditační kampani vedené proti Marxovu myšlení v současné České republice.

 

Tato knížečka vznikla původně z potřeby čelit masové diskreditační kampani vedené proti Marxovu myšlení v současné České republice.

V současné době však masový útok neoliberálních vlád na práva zaměstnanců přidal této publikaci neobyčejně aktuální význam. Neprivilegovaná většina občanů je napadena a velká část jimi tvořeného bohatství je bez náhrady přesouvána do rukou vlastnických elit, nadnárodního kapitálu a jemu sloužících politiků. Absurdita neoliberalismu spočívá v tom, že chudí dotují bohaté. Společenské superelity žijí ne-li v komunismu, tak v socialismu jistě. Avšak jejich zaměstnanci jsou vrhání zpět do děsivých poměrů panujících na počátku industrializace v 19. století. Pravice, propadající nezřízené euforii nad svým zdánlivým konečným vítězstvím, zahájila třídní boj. Strana napadená, strana zaměstnanecká, se začíná váhavě bránit. Sociálně demokratické iluze o smíru práce a kapitálu se rozpadají. Za této situace vzrůstá celosvětově zájem o Marxovo myšlení. Mnozí ?lozofové se k němu vracejí s nadějí, že je zde možné nalézt zbraň proti bezohledné neoliberální ideologii. Mnoho neprivilegovaných lidí na celém světě se k němu vrací s nadějí, že je zde možné nalézt vizi nového a spravedlivějšího světa bez válek a strachu. 

http://www.kosmas.cz/knihy/166112/marxova-filozofie-dejin/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.