Zastavme další rozkrádání státního majetku a zadlužování této země.

holesov vyzva

Jsem iniciátorem Holešovské výzvy. Jedná se o iniciativu nespokojených občanů, kteří se sešli v Holešově a domluvili se, že nestačí jen nadávat na poměry, ale je nutné iniciovat zájem občanů o politiku v naší zemi. Chceme se pokusit změnit spolu s občany ČR stávající stav, který se vyvíjí v náš neprospěch. 

 

 

 

Máme silný pocit, že se dostáváme za hranici naší trpělivosti. Současné konání této vlády a  její reformy narušují sociální smír. V případě policie ČR reformy dokonce destabilizují naši společnost a podporují větší odvahu zločinců k dalším podvodům a krádežím s druhotným efektem. Nejsou kapacity, není ani chuť vyšetřovat podvodné privatizace, rozkradení státních podniků a korupce. Může nastat situace, že slušný člověk nebude chtít vykonávat povolání policisty. Podobná situace je již ve zdravotnictví. Po necitlivých reformách ministra zdravotnictví hrozí kolaps zdravotnictví. Nastává obdobná situace ve školství, kde je znatelný propad úrovně vzdělávání. Více informací naleznete na stránkách Holešovské výzvy.
     Nechci opakovat, co jsme už zveřejnili, ale dovolím si zastavit se u problému komunikace s občany. Jsou lidé, kteří nám okamžitě píší, že se jim naše výzva, její důvody i nabízené sjednocení všech občanských iniciativ, politických stran a občanů líbí a podporují nás.  Chceme uspořádat celostátní konferenci občanských iniciativ dne 28.1.2012 v Praze a sjednotit občanské iniciativy a občany v naší zemi. Proč konference? Předpokládáme, že tak získáme větší podporu od občanů a legitimitu k předložení  občanských požadavků prezidentovi, vládě a parlamentu ČR. Naše požadavky logicky vyplývají ze situace v ČR.
     Nebylo by to asi normální, kdyby se vedle občanů, kteří chápou naši výzvu jako svoji šanci, neobjevily názory, co budeme dělat, když naše požadavky nebudou splněny, jaký máme program, pokud prosadíme demisi vlády, prezidenta ČR a předčasné volby.  Nejsme tak naivní, jak nám někteří podsouvají a označují naše návrhy za idealistické, že bychom nevěděli, co chceme, proč a co navrhujeme.  V současné chvíli nemáme oprávnění řešit nic a vyjadřovat se k ničemu, nemáme šanci slibovat nápravu a nepřipravujeme ještě nové volby, nejsme politickou stranou, proto nepředkládáme náš volební ani jiný program. Měli bychom se v této chvíli určitě vyjádřit k tomu nejdůležitějšímu, abychom aspoň částečně odstranili pochybnosti těch občanů, kteří nás chtějí podpořit, ale ještě nám nedůvěřují. Neodstraníme určitě pochybnosti těch, kterých se naše občanská iniciativa a její akce budou zřejmě nejvíce dotýkat.
     Demokracie není vyšší a účinnější tím, čím je více registrovaných politických stran a občanských hnutí a čím více o ní mluvíme jako o jediné možnosti. Máme v ČR celkem 150 registrovaných politických stran.  Některé kandidují pouze regionálně do městských úřadů nebo v krajských volbách.  Mnoho politických stran usiluje o zvolení do parlamentu.  Velmi často je roztříštěnost politických názorů a politických hnutí na škodu stávající demokracii, jak ji známe.  Zřejmě jako největší nespravedlnost všichni vnímáme, že po zvolení do parlamentu nejsou naši politici zodpovědní za své činy politicky, nemáme možnost je odvolat, ani trestněprávně, přestože rozhodují o miliardách ze státního rozpočtu.  Všichni známe kauzy kolem rozdělování peněz na státní zakázky, kolem privatizace státních podniků a všichni již tušíme, že vymahatelnost a předvídatelnost práva u nás není a nezávislé trestněprávní orgány směrem k vysokým státním funkcím mají jiný výklad zákonů než k obyčejným krádežím.

Například vyloupení banky a benzínové čerpací stanice ve výši 20.000 Kč je v zájmu vyšetřovatele dle zákona, ale pokud ukradne všehoschopný podnikatel státní majetek ve výši 200.000.000 korun, tak nejde prokázat úmysl podvodu a peníze mu ve spolupráci s vyšetřovatelem policie, se státním zástupcem a případně se soudcem zůstanou jako neoprávněný prospěch navždy. Není tomu ale tak ve vyspělých státech. Předpokládám, že ne všechny peníze si podnikatel ponechá. Tušíme, jak se asi naše policejně justiční mafie na podvodu podílí tím, že se trestná činnost při vyšetřování trestního oznámení neprokáže nebo vyšetřovatel se stáním zástupcem zařídí, že je promlčena a ztratí se důkazy.  My všichni stále mlčíme. Z mnoha podobných příkladů okrádání této společnosti spolu s dalšími úniky peněz ze státního rozpočtu při rozdělování státních zakázek, které si již bez korupce nedokážeme snad nikdo představit, došli jsme k jedinému možnému závěru: Občané ČR by měli zastavit tuto vládu, parlament, prezidenta v dalším rozkrádání státního majetku a zadlužování této země. Pokud se ústavní činitelé přímo nepodílí na rozkrádání státního majetku a tunelování státního rozpočtu, tak se tváří, jako kdyby bylo u nás všechno v naprostém pořádku.  Kancelář prezidenta ČR ví velmi dobře, kolik dostává prezident ČR zoufalých dopisů od jednotlivých občanů. Pan prezident na některé dopisy vůbec nereagoval a nebude reagovat. Ministři, poslanci nemají potřebu řešit stížnosti občanů. Proto jsme se rozhodli, že musíme usilovat o sjednocení občanských požadavků ve velký občanský protest s požadavkem na podání demise prezidenta, vlády a parlamentu ČR, pokud nesplní naše požadavky neprodleně.

     Když víme, v jaké situaci se nacházíme a že bychom s tím měli něco dělat, musím odpovědět na nejčastější dotaz, co budeme dělat, když naše požadavky nebudou splněny a museli bychom trvat na demisi ústavních činitelů a uspořádání předčasných voleb do parlamentu. Někteří občané ztratili důvěru v politické strany a vkládají naději v politická hnutí a sestavení kandidátek zespoda organizováním občanských iniciativ.  Předem musím zdůraznit, že odmítáme anarchii a anonymní výzvy k boji, do zbraně. Odmítáme změnu systému a návrat zpět k socialismu, jak by nám někdo chtěl možná podsouvat. 

Chceme nápravu demokratických principů, vrátit morálku na první místo hodnot a usilovat o dosažení spravedlivější občanské společnosti, kde bude předvídatelné a vymahatelné právo.  Nejsme oprávněni dělat mnohostránkové rozbory o všech změnách, které by měly přicházet v úvahu, abychom se nevrátili po nových volbách zpět k systému rozkrádání a po zvolení nových poslanců a nové vlády jsme nezjistili, že jsme ničeho nedosáhli.  Chceme, aby byla vedena diskuse o uspořádání demokracie, určitě nechceme vymýšlet další a další zákony a provádět reformy, které budou destabilizovat společnost. Měli bychom si uvědomit, že i v době celosvětové krize existují země, kde je větší sociální spravedlnost a smír, které by nás mohly inspirovat. Vidíme možnost k zamezení rozkrádání státního rozpočtu v tom, že naši ústavní činitelé nebudou mít neomezenou imunitu, ale budou muset počítat s trestněprávní odpovědností za rozhodnutí, kterými sebe nebo jiné neoprávněně obohatí.

Zvažujeme, že bychom otevřeli diskuzi o přebujelé administrativě, kterou bychom chtěli vrátit minimálně na úroveň tak kritizované administrativy v roce 1989, která byla v té době poloviční než je tomu dnes. S tím také souvisí diskuze o potřebnosti senátu. Chceme posoudit možnost oddělení politické moci od řízení státní správy.     

Máme důvodné obavy o nezávislost veřejných sdělovacích prostředků.  

Peníze daňových poplatníků nemají rozhodně sloužit k tomu, aby Česká televize a Český rozhlas vedly informační blokádu proti obyvatelům ČR.  Rada České televize a rada Českého rozhlasu jsou voleny Poslaneckou sněmovnou. V tom bude zřejmě problém neobjektivních informací ve veřejných sdělovacích prostředcích u nás.  Politické strany nemají stejný přístup do sdělovacích prostředků mezi volbami a jsou diskriminovány zejména v předvolebním období. Proto chceme, aby došlo na základě odborné diskuze k vyloučení možnosti ovlivňování veřejných sdělovacích prostředků. Přijetím zákonů o financování politických stran chceme zabránit  ovlivňování voličů na základě zaplacené reklamy z nelegálně získaných finančních prostředků a nechceme ovlivňování voleb bohatými sponzory. Z toho důvodu navrhujeme omezení nákladů na reklamu politických stran, kterou by si měly platit bez přidělování státního příspěvku podle výsledků voleb a pouze do stanoveného finančního limitu.
    

Určitě budeme požadovat přijetí zákona o majetkovém přiznání ústavních činitelů a pracovníků ve státní správě, kde je možné jejich rozhodování podmínit korupcí. Domnívám se, že přichází v úvahu i diskuze o zákonu o definitivě úředníků státní správy.
     Varujeme občany této země, že zadlužení státu postupně destabilizuje náš stát a činí nás více závislými na zahraničních bankách a jejich majitelích. Ztráta potravinové soběstačnosti, nekvalitní dovážené potraviny nás vystavuje vysokému riziku a závislosti na dovozech potravin, případně vydírání ze strany silnějších ekonomik. Měli bychom se vrátit k zemědělské výrobě, využívání zemědělské půdy, podporovat zemědělská družstva a zajistit tak vyšší zaměstnanost na našem venkově.
     Situaci v příjmech do státní pokladny můžeme zlepšit obnovením tradičních českých výrob zestátněním ukradených státních podniků a budováním výrobních družstev s podporou státu. Příjem do státního rozpočtu také můžeme zlepšit výběrem daní. Obáváme se, že tady není stát příliš efektivní.
Program nebo návod, co bychom měli udělat, nemůže být dílem nebo zkouškou inteligence jednotlivců nebo úzké skupiny lidí občanského sdružení, ale průnikem diskuzí, které bychom měli vést zejména na odborné a nepolitické úrovni. Nejlepší návrhy by měli projednávat zvolení politici, kteří by měli při rozhodování o přijetí nových rozhodnutí a zákonů sledovat prospěšnost občanů ČR. Usilujeme o propojení občanských inciativ, které diskutují své návrhy s občany a věnují se již delší dobu otázkám, jak zlepšit náš volební systém a podmínky života občanů v ČR.

     Pokud nebude vláda reagovat na požadavky konference občanských iniciativ ze dne 28.1.2012  a nevyjádří se do 6 týdnů, budeme žádat bezpodmínečnou demisi všech ústavních činitelů a nové předčasné volby.  Své odhodlání bojovat za naše občanské požadavky budeme demonstrovat 15.3.2012 na náměstích.  Následně budeme vyjednávat o možnosti generální stávky do splnění občanského požadavku podání demise nebo vyhlášení občanské aktivity.  Všichni občané navštíví své poslance, budeme žádat důrazně řešení současné situace včetně konkrétních případů v regionech nebo odstoupení z volené funkce.

    Jsem přesvědčen, že každý občan má v této chvíli ještě dostatek času do 28.1.2012, případně do 15.3.2012, aby se seznámil se svou vlastní situací a s riziky, kterým je vystaven.  Věřím v naši jednotu a prosazení oprávněných požadavků:  

–    Zastavit další rozkrádání státního majetku a zadlužování této země.
–    Zastavit jednání o nás bez nás.
–    Zastavit reformy, které poškozují občany ČR.
–    Požadujeme právní stát, předvídatelnost a vymahatelnost práva


Václav Princ, České Budějovice, 16.1.2012   http://holesovskavyzva.zacit.cz/. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.