Kdo měl přijít po Leninovi ? (2)

zinovjev„Soudruh Stalin soustředil ve svých rukou nesmírnou moc, a já si nejsem jist, dokáže-li vždy dost obezřetné této moci používat,“ napsal V. I. Lenin roku 1922. Proč vlastně nebylo přihlédnuto k Leninovu názoru na Stalinovo odvolání z funkce generálního tajemníka?

KRITIKA „TROJKY“

Kritika „trojky“ začala už za Leninova života. Zpochybňována byla za prvé její skupinová politika, za druhé používání převážně byrokratických metod řízeni, za třetí netajené odmítání jakékoliv kritiky vůči sobě.

Nejtěžší ránu však tomuto svazku zasadil Leninův „Dopis sjezdu“, zejména ty jeho poznámky, které nadiktoval 24. až 25. prosince 1922 a 4. ledna 1923 se stručnými charakteristikami osobních vlastností členů UV KSR/b/. Jak se pravilo v Dopise, „Stalin je příliš tvrdý a tento nedostatek, snesitelný v našem prostředí a ve vzájemném styku komunistů mezi sebou, je ve funkci generálního tajemníka nepřípustný. Proto soudruhům navrhuji, aby promysleli způsob jak odvolat Stalina z této funkce a jmenovali na tuto funkci jiného člověka, který by se ve všech ostatních směrech lišil od s. Stalina jen jedinou přednosti, a to tím, že by byl snášenlivější, loajálnější, zdvořilejší a pozornější k soudruhům, méně náladový atd.“.

Koho tedy považoval Lenin za svého nástupce? V Dopise kromě Stalina charakterizuje i jiné členy politického byra a tyto lakonické, ale nesmírně obsažné charakteristiky svědčí o dávno promyšlené, podle mého soudu pro Lenina už vyřešené otázce: za svého nástupce nepovažoval Lenin nikoho z členů politického byra.

Po Leninově smrti byl Dopis přečten delegátům XII. sjezdu konaného v květnu 1924 ne však ze sjezdové tribuny, ale každé delegaci zvlášť. Stalin byl ve funkci generálního tajemníka ponechán. Už podruhé tedy nebylo přihlédnuto k Leninovým požadavkům: nejprve neby|i Kameněv a Zinovjev roku 1917 vyloučeni ze strany a pak nebyl Stalin roku 1924 odvolán z funkce generálního tajemníka. V daném případě Stalinovi pomohli členové jeho jádra. Zinovjev předčítal dopis v delegacích a Kameněv ho komentoval.

Pokračování

Obr. Grigorij Jevsejevič Zinovjev (1883—1936)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.