Malé špinavé tajemství Texasu

 

cpusaTady v Texasu ve Spojených státech je špinavé malé tajemství, jež zasluhuje trochu pozornosti. Je to odpuzující, antidemokratická relikvie studené války z doby McCarthyho zvráceného antikomunismu, pod nímž trpělo mnoho vlastenců této země. Je to doba, kdy byli komunisté vězněni a Ethel a Julius Rosenbergovi popraveni. Období McCarthyho zrodilo dvě ohavné zrůdy, Smithův zákon a McCarranův zákon. Oba byly používány k pronásledování komunistů a pracujících, kteří bojovali za svá práva.  

McCarranův zákon vetoval president Harry Truman coby „antidemokratický“, ale jeho veto bylo zvráceno demokraty kontrolovaným Kongresem. Smithův zákon podepsal president Franklin Roosevelt v době, kdy měla Kongres pod kontrolou Demokratická strana. Oba zákony byly zaměřeny na přistěhovalce, a stejně tak na komunisty, socialisty a další. Mnoho lidí se zmiňuje o USA jako o „zemi svobodných a domovu statečných“, parafrázujíce revoluční národní hymnu téhle země, napsanou v době, kdy tu probíhal monumentální boj proti britskému kolonialismu a imperialismu.

Slovo Texas je odvozeno od slova teyshas z jazyka domorodého amerického kmene Caddo, a znamená přátelé nebo spojenci. V souladu s tím je heslem státu Texas přátelství. Mnoho lidí si ale spojuje Texasany s obrazem houževnatosti. Je to výstižné, dané drsným počasím a politikou, tkvící v této oblasti země, ležící hluboko na jihu.  

Máme tu močály, aligátory, chřestýše, rezavé mravence, pouště, moskyty a spoustu motýlů, šváby, spoustu drobných savců, hurikány, jedno z nejhorších znečištění na světě a jedny z nejodpornějších politiků, placených ultraboháči. Tihle extrémističtí politici a jejich mecenáši vystavují pracující lid trvalému snižování mezd, dávek a sociálních služeb. Musíte být odolní, abyste mohli žít v Texasu.  

Přitom tenhle stát vyprodukoval jedny z největších bluesových umělců a má velmi pokrokově zorganizované dělnické hnutí se dvěma aktivními svazy, AFL-CIO a SEIU. Jedním z nevětších aktiv státu je jeho etnická a rasová různorodost.

Nicméně vláda státu Texas se pevně drží nechutného pozůstatku období studené války, nějakých 60 let po ní, v době, kdy už neexistuje žádný Sovětský svaz. Poslední změna zákonů byla ve skutečnosti přijata v roce 1993, dávno poté, co Sovětský svaz přestal existovat. 

V jednom z e-mailů, které si vyměňuji se soudruhem Gerrardem Sablesem z anglického Severního Devonu, jsem se zmínil o stále platných ostudných antidemokratických a protidělnických zákonech, které zakazují, aby komunisté v Texasu zastávali veřejné funkce nebo pracovali pro státní vládu. Vyjádřil rozhořčení nad takovým porušováním lidských práv v Texasu a vyzval mě, abych s tím bojoval. Cítil jsem už dlouho, že to je nutné, ale váhal jsem, protože nebyla podpora. Jeho podpora v pobízení, abych začal proti takovému zvěrstvu bojovat, byla neocenitelná.  

Texaský zákon obsahuje následující:

Titul 5, podtitul A, kapitola 557, podkapitola A-pobuřování a podkapitola C-komunismus. V části 557.021 čteme: „DEFINICE. V této podkapitole: (1) „Komunista“ znamená osobu, která se dopouští činu důvodně zamýšleného k pozdějšímu svržení vlády: (A) silou nebo násilím; nebo (B) nezákonnými nebo neústavními prostředky, a k jejímu nahrazení komunistickou vládou.“ V části 557.022 čteme „OMEZENÍ. (a) Název komunista nelze vytisknout na hlasovací lístek v žádných primárních nebo všeobecných volbách v tomto státě ani v politickém útvaru tohoto státu. (b) Osoba, která nesmí zastávat nevolený úřad nebo postavení státu nebo politického útvaru tohoto státu, pokud: (1) jakákoli odměna za úřad nebo postavení pochází z veřejných fondů nebo z politického útvaru tohoto státu; a (2) zaměstnavatel nebo nadřízený této osoby má rozumný důvod být přesvědčen, že ona osoba je komunistou.

Je tu také ustanovení k prosazení státními agenturami a/nebo personálem.

Znění těchto zákonů je v mnoha ohledech podobné McCarranovu a Smithovu zákonu, které byly na federální úrovni většinou odmítnuty nebo zrušeny. Lidé ze státu Indiana čelili podobným zákonům; ty byly předloženy Nejvyššímu soudu a zrušeny. 

Tyto zákony jsou v přímém rozporu s dokumenty ze Stanov KS USA. 

Článek VI, odstavec 3 (práva a povinnosti členů strany) prohlašuje:

Závazkem všech členů strany bude bojovat za jednotu dělnické třídy, proti všem formám národního útlaku, národního šovinismu, diskriminace a segregace, proti všem rasistickým ideologiím a praktikám jako je bílý šovinismus a antisemitismus. Bude povinností všech členů strany bojovat za plnou společenskou, politickou a ekonomickou rovnost Afro-Američanů, Mexikáno-Američanů, Portorikánců, původních amerických Indiánů, Asiatů a ostrovanů z Pacifiku, dalších utiskovaných menšin, přistěhovalců a narozených v zahraničí, a prosazovat jednotu všech lidí jako základ k podpoře jejich společných zájmů … Bude závazkem všech členů strany bojovat proti všem projevům mužské nadřazenosti a diskriminace vůči ženám, a bojovat za plnou společenskou, politickou a ekonomickou rovnost žen … Bude závazkem všech členů strany bojovat proti homofobii a všem projevům diskriminace vůči gayům, lesbičkám, bisexuálům a transsexuálům, a bojovat za jejich plná společenská a občanská práva. Tady ani kdekoli jinde ve stanovách KS USA samozřejmě není nic o „násilném svržení vlády“, vyjma kázeňských procesů. 

V Čl. VII, odst. (Disciplinární procesy a odvolání) stanovy KS USA deklarují:

Podle ustanovení tohoto článku bude ze strany vyloučen každý člen, který je stávkokazem, provokatérem, informátorem, je zapojen do špionáže nebo obhajuje sílu a násilí či terorizmus, nebo se podílí na činnosti jakékoli skupiny, jež koná, aby podrývala nebo svrhla jakoukoli demokratickou instituci, skrze niž většina Američanů vyjadřuje svá práva, aby tak rozhodla o svém osudu.

Někdo nedávno poznamenal, že definice „komunista“, jak je dána státem Texas, vylučuje všechny členy KS USA. Ve skutečnosti většina členů KS USA by pravděpodobně podpořila zákony, jež by zakazovaly osobám, které vyhovují státní definici „komunisty“, zastávat veřejný úřad nebo být zaměstnán ve státní správě, dokud nebude nepatřičná nálepka „komunista“ používána k vytřídění takových teroristů.      

Je důležité mít na paměti, že komunisté pracují na vytváření koalic lidí ve snaze vybudovat masová hnutí k boji s nespravedlností a na podporu zájmů pracujících. Musíme začít na vlastním dvorku. Nedokážeme-li my účinně bojovat za své zájmy, jak můžeme očekávat, že budou za svá práva a zájmy bojovat pracující?  

Tady je nutná celosvětová kampaň za zrušení antikomunistických zákonů v Texasu i v dalších státech USA. S antikomunistickými zákony z celého světa by se mělo bojovat, aby byly poraženy jednou provždy. Taková snaha má potenciál zahnat pravici do kouta. Odmítají-li pravičáci zrušit antikomunistické zákony, odmítají demokracii. Podpoří-li zrušení antikomunistických zákonů, bude to hlasování na podporu komunistů.  

Taková snaha zřejmě předefinuje, co v USA znamená „svoboda“.

James Thompson, KS USA (překlad Vladimír Sedláček)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.