Vlajka ztrácí lesk

westerplateV předjaří 1916 odpočívalo největší válečné loďstvo (anglické) i druhé největší válečné loďstvo (německé) v přístavech. Britové znemožňovali německý obchod, aniž se museli přiblížit k německému pobřeží, a německý císař se prostě neodvažoval vsadit osud svého loďstva do velké námořní bitvy.

Odhodlal se k tomu až tehdy, když se hospodářská situace stávala kritickou a když se novým velitelem německé válečné flotily stal admirál Reinhard Scheer. Jedenadvacet velkých německých válečných lodí zvedlo kotvy a vyplulo na širé moře. Proti nim vyplulo 38 anglických bitevních lodí pod velením admirála Johna Jellicoea. Britové na začátku války ukořistili německé námořní kódy, a proto zamířili najisto ke Skagerraku. Největší námořní bitvu v dějinách otevřely 31. května 1916 salvy bitevních křižníků. Tentokrát převyšovalo anglické loďstvo nepřátelskou flotilu jak počtem, tak výzbrojí, avšak byl to Scheer, který se rozhodl zaútočit. Šlo o Německo. Štěstěna byla Štědrá k Angličanům. Vítr vál směrem od nich a po hodině bitvy bylo německé loďstvo zahaleno dýmem, dělostřelci ztratili jakýkoliv výhled. Děla však hřměla nepřetržitě. Po celý den a ještě další noc. Němci neprorazili, Angličané vůbec nezaútočili. Flotily se vrátily do mateřských přístavů.

Oba velitelé byli vyznamenáni a nadšeně oslavováni. Němci věřili, že jejich válečné loďstvo dobylo velké vítězství. K tomuto přesvědčení je nabádala čísla: bylo potopeno 115 000 tun anglického loďstva, německého pouze 61 000. Padlo 6 700 Britů a pouze 2 400 Němců. Spokojen s bitvou byl i admirál Jellicoe. Anglické loďstvo mohlo na širém moři dál ohrožovat nepřátelské obchodní lodi a působit těžkosti německému hospodářství. Ve Velké Británii přesto sílil pocit zklamání. Velmi ostrá kritika se snesla na Jellicoeovu hlavu až po válce. Britské národy instinktivně pochopili význam skagerracké bitvy: doby Trafalgaru minuly. Potvrdila to další desetiletí. Bylo by přehnané tvrdit, že nerozhodná bitva byla příčinou ztráty britského postavení jako první námořní velmoci. Avšak jedním ze symptomů klesající moci bitva u Skagerraku jisté byla. Zůstává paradoxem, že mrtví největší námořní bitvy v dějinách vlastně padli nadarmo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.