PUBLICITA VYDÁ ZA TISÍC BOMB (5)

ZLOČINY PUBLICITY V MODERNÍ VÁLCE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOLIDARITA

Nejvíce znečišťující firmy soutěží v tom, kdo založí nejdynamičtější „nadaci“ nebo sdružení, aby se napomohlo kvalitě vzduchu, vody, krajiny, obnovitelných energií nebo zhodnocování odpadu. E.D.F. (Francouzské státní elektrárenské podniky), COGEMA nebo chemický průmysl jsou všechny velmi aktivní v těchto oblastech, které na jedné straně ničí a pak na druhé straně pomáhají, přičemž v obou případech vydělávají jak na věhlasu své značky, tak na subvencích. E.D.F. jako největší pustošitel řek ve Francii. Nikdy ale neopomene pomoci rybářskému filmovému festivalu nebo manifestaci kajaků, což je užitečné k tomu, aby se neutralizovala příslušná sdružení při střetech v terénu. Veškerá sdružovací práce je takto zneužita, svedena stranou, zdiskreditována.

cernakniha

Rovněž „humanitární“ nevládní organizace jsou narušeny nepravými nevládními organizacemi, jež jsou zcela zakládány zemědělsko-potravinářskými nebo farmaceutickými firmami, které z nich dělají předmostí pro své výrobky. A tak se prodávají ku příkladu farmaceutické výrobky v Evropě zakázané, nebo s prošlým datem použití, nebo se navazují tučné kontakty v některých zdevastovaných zemích, jejichž elita se dá snadno zkorumpovat. Ty tím že poskytují cenné „služby“ nejtajnějším lékárnickým laboratořím, dostávají od různých vlád nenahraditelnou podporu. „Africká politika“ Francie ve značné míře využívala tohoto typu spojení za vlády jak pravice, tak i levice.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.