Nacisty za pět dní

– aneb školní experiment „Třetí vlna“

Proč lidé následovali nacisty? Co se stalo v myslích mnoha Němců? Pojďme se na to podívat.

Když se Třetí říše zhroutila, začali lidé v zemi pomalu chápat, co se děje. Jako by se probouzeli ze zlého snu. Pomalu si uvědomovali zlo, které tato vláda přinesla. Jak to ale všechno pochopit?

Zajímavý nápad se objevil v roce 1967. V obyčejné střední škole, v Palo Alto v Kalifornii, se pokusili provést experiment nazvaný „Třetí vlna“. Účastníky experimentu byli žáci 10 třídy, kterým bylo kolem 16 let.

Ron Jones, který přišel s tímto nápadem, byl veden zvědavostí. Chtěl pochopit, proč se Němci chovali ve 30. létech, jak rostly nálady nadšení vůči moci a zase nenávist vůči lidem s jiným smýšlením.

Jeden týden – pouhý týden měl experiment trvat. Ale události nešly podle plánu. Až do pátého dne nikdo nezasahoval do Ronových akcí, pak všechno skončilo.

Od prvního dne se Ron stal vůdcem mládežnického hnutí, před kterým vysvětlil žákům pravidla hry.

Nebudeme zveřejňovat důvod přerušení, ale lze říci jednu věc – děti pět dní bezvýhradně poslouchaly.

Všechno to začalo tím, že jeden student položil učiteli otázku, proč obyvatelé Německa všechno viděli, ale nic neudělali, podlehli. Učitel se rozhodl to ukázat jasně.

První den – Ron vysvětlil studentům, jak silná disciplína je, a poté řekl, že pokud zaujmete určitou pozici těla, informace se lépe vstřebají, bude snazší se učit. Poté nařídil studentům několikrát se postavit a posadit se, ale na nové místo. Také jim řekl, aby opustili třídu a vstoupili do ní opět, ale už jinak, potichu. Disciplína je základem všeho. To bylo zlaté pravidlo. A udělali to všechni, nikdo nevybočil z řady.

Druhý den – všichni studenti vstoupili do učebny novým způsobem, jak se dozvěděli včera. To učitel nazval „silou jednoty“. Také se naučili slogan: „Síla v jednotě, síla v komunitě.“ Po těchto lekcích učitel ukázal dětem nový pozdrav, který také pevně zakotvil do života třídy. Ohnout pravou ruku a položit ji naplocho k hrudi je skvělý pozdrav. Cílem je odlišovat se, ne být jako všichni ostatní. Ale je to zajímavý znak, jako nějaký druh kódu, tajemství. Gesto bylo později nazýváno „pozdravem Třetí vlny.“

Třetí den měli studenti poznat sílu akce. Pointou je skupinová práce. Pokud někdo soutěží s jiným, má malou šanci na výhru, ale dobře koordinovaná týmová práce přinese více výsledků. Mimochodem, v tento den se připojili další 3 studenti. Učitel požádal několik dětí, aby „zaklepaly“ na přátele, a také souhlasily.

Ve čtvrtek si Ron uvědomil, že je čas zkrátit experiment. Ve třídě na něj čekal rozzlobený otec. Byl šokován, když mu jeho syn řekl všechno. Později se ukázalo, že tento muž pochází z těch, kteří prošel německým táborem. Učitel byl samozřejmě vyděšený, uvědomil si, jak strašně to všechno vypadalo pro otce dítěte. Rozhodl se dokončit „třetí vlnu“, ale předtím vysvětlil třídě „sílu hrdosti“. V té době bylo ve skupině již 80 studentů.

Ve stejný den učitel řekl dětem, že jsou údajně organizací mládeže, která by mohla změnit politickou situaci v zemi. Řekl také, že v mnoha městech existují pobočky skupiny. Slíbil také, že zítra se v televizi objeví program za účasti vůdce hnutí, kde bude veřejně hovořit o svých plánech kandidovat na prezidenta.

Všichni přišli do haly, aby pořad sledovali. Učitel TV zapnul, ale nebylo tam nic. Studenti se začali bouřit. Ron jim řekl, že tohle všechno byla lež. A začal jim vysvětlovat, že odmítli přátelství, svobodu a své přesvědčení ve prospěch nějaké údajně jednotné skupiny. A co chtěli? Ukázal jim film o táborech smrti.

A měli by se stydět, jak se v poslední době chovali.

O tomto experimentu se mlčelo velmi dlouhou dobu. Pak Ron popsal „třetí vlnu“ v knize, která vyšla v roce 1981, stejně jako televizní film. Na motivy knihy vznikl také německý film „Die Welle“ (Vlna), v roce 2008 (v české verzi „Náš vůdce“.) V roce 2011 se promítání dokumentárního filmu „Lesson Plan“ zúčastnili v Americe i bývalí studenti Rona Jonese.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.