Rudý Kolčak

Admirál Alexander Vasiljevič Kolčak  (1874-1920) byl jedním z hlavních a nebezpečných nepřátel sovětské moci během občanské války.

Trestní režim „kolčakovštiny“, zavedený na územích, obsazených jeho vojsky, byl jedním z nejbrutálnějších vůči politickým odpůrcům a místnímu obyvatelstvu.

V důsledku toho byl Kolčak souzen jako válečný zločinec, a tohoto obvinění se sovětský soud vzhledem k závažnosti a zjevnosti zločinů nemůže zříci ani v dnešním Rusku, ať by si to kdokoli přál sebevíc…

Jaký osud měl potkat Kolčakovy příbuzné, kteří zůstali v sovětském Rusku?

Inu, přinejmenším popravčí četa s doživotním vězením, pomyslí si většina čtenářů, kteří si vytvořili šablonu, že bolševici potlačovali každého, kdo byl tak či onak spojen s nepřáteli sovětské moci. To však neodpovídá historické realitě. Povězme si například o synovci admirála Kolčaka.

Vladimír Alexandrovič Kolčak (Alexandrov) (nar. 1897 v Kronštadtu – 1941 v Leningradě), kapitán-poručík Baltského loďstva SSSR. Účastník první světové války, občanské války a Velké vlastenecké války. Jako vrchní navigátor na křižníku „Oleg“ vedl 20. října 1917 svou loď do Petrohradu, aby se zúčastnil Říjnové revoluce na straně Sovětů dělnických a vojenských zástupců.

Narodil se v rodině kontradmirála Alexandra Fjodoroviče Kolčaka (1857-1929). Jeho otec odešel v roce 1910 do výslužby a zemřel v Kronštadtu v roce 1929. V rodině byli tři synové – Alexandr (zemřel ve flotile v roce 1915), Nikolaj (inženýr, do roku 1921 velel dělostřelecké baterii v Rudé armádě, pracoval v konstrukčním institutu v Leningradě, zemřel při blokádě) a mladší Vladimír.

Vladimir Alexandrovič Kolčak ukončil v roce 1916 carský námořní kadetní sbor – poslední hlavní běh, 30. července 1916 byl povýšen na poddůstojníka. Byl jmenován velitelem hlídky na křižníku „Oleg“, který byl po únorové revoluci umístěn v Revelu. V létě 1917 byl mladším navigátorem křižníku.

Pro něj, stejně jako pro všechny, kteří s ním absolvovali, začala služba v těžké době – všichni se museli rozhodnout. Válka s Německem pokračovala, loďstvo po tragédii v Moonsundu (Operace Albion, 1917), stejně jako celá armáda, rychle sklouzávalo k anarchii, spojenectví s Anglií už bylo zpochybněno…

Po Kornilovově vzpouře, kdy mu bylo plně svěřeno velení křižníku „Oleg“, učiní Vladimir Kolčak rozhodnutí, které radikálně změnilo jeho osud: 20. října 1917 vede svou loď z Revelu do Petrohradu, aby se zúčastnil Říjnové revoluce. Lenin promlouvá na shromáždění u příležitosti příjezdu křižníku. Posádka křižníku se podílela na odzbrojení Ženského úderného praporu a dalších vojenských jednotek, které se nepodřizovaly sovětské moci.

V zimě 1917-1918 prošel Vladimir Kolčak výcvikem ve třídě navigátorů v Helsingforsu, po kterém získal kvalifikaci navigátora 2. stupně. V zimě a na jaře 1918 se účastní na lodi „Oleg“ „Ledového tažení“. V této době již byla ruská Baltská flotila nucena bojovat „na čtyřech frontách“: bojovala s německými loděmi, s anglickou flotilou, s Bílými Estonci a Bílými Finy.

Jako 1. navigátor křižníku „Oleg“ a později V. A. Kolčak se účastnil následujících operací:

– Při evakuaci a výbuchu pevnosti Ino (duben-květen 1918);
– Při vyloďovací operaci v Narvě (konec listopadu – začátek prosince 1918);
– neúspěšného vylodění u Revelu (konec prosince 1918), které skončilo pro křižník „Oleg“ úspěšně jen proto, že byl včas přesunut, jinak byl odsouzen ke střetu s přesilou britských sil:
– úspěšné odražení útoků britských torpédových člunů na Kronštadt v noci ze 17. na 18. srpna 1918.
– Potlačení vzpoury pevnosti „Krasnaja Gorka“;

V noci ze 17. na 18. června 1919 potopily anglické torpédové čluny křižník „Oleg“ poblíž majáku Tolbuchin.

Po ztrátě křižníku „Oleg“ sloužil Vladimir Kolčak jako vlajkový navigátor kronštadtské námořní základny – od června 1919 do srpna 1920.

S vypuknutím občanské války začalo příjmení Kolčak představovat pro jeho nositele určité nebezpečí. Dne 3. října 1919 byli Vladimir Alexandrovič Kolčak a jeho otec, kontraadmirál A. F. Kolčak, pozváni do VČK a bylo jim navrženo, aby si pro osobní bezpečnost změnili příjmení na „Alexandrov“. Od září 1920 námořní důstojník V. A. Alexandrov (Kolčak) – sloužil na bitevní lodi „Gangut“ („Říjnová revoluce“; jako navigátor, poté – starší navigátor; v dubnu 1921 – spojeno s funkcí velitele lodi).

V červenci 1921 byl jmenován velitelem minolovky „Kubáň“ a od ledna 1922 byl navigátorem na torpédoborci „Zabijaka“. Od 30. června 1922 byl velitelem kurýrní lodi „Koršun“ a v červenci byl propuštěn z vojenské služby „pro špatný zdravotní stav“ do zálohy (následky kurdějí). Od srpna 1922 do dubna 1932 sloužil V. A. Alexandrov (Kolčak) v obchodním přístavu Petrohrad (Leningrad).

V dubnu 1932 byl Vladimir Alexandrovič povolán do personálu Dělnicko-rolnické rudé flotily s přidělením jako vlajkový navigátor 3. divize torpédoborců. Od února 1934 byl vlajkovým navigátorem eskadry cvičných lodí Baltského loďstva. V červnu až prosinci 1936 sloužil V. A. Alexandrov (Kolčak) jako starší pomocník velitele výcvikové lodi „Svir“ (dříve „Oceán“), na níž se cvičili kadeti ruského námořnictva. Poté se stává stážistou v kurzu pro velitele nejnovějších torpédoborců.

V Ústředním námořním archivu (Gatčina) je v jeho vysvědčení za školní rok 1936-1937 ve sloupci 2 uvedeno: „Teoretická a praktická příprava je zcela dostačující pro velení torpédoborci. Příbuzný popraveného bělogvardějce admirála Kolčaka. Podléhá propuštění z Rudé armády“. „Bývalý“ Kolčak byl opět propuštěn do zálohy.

Do listopadu 1941 sloužil v trustu „Lenvodput“, zabýval se měřením, vrtáním, bagrovacími pracemi v Něvském zálivu a na řece Něvě, zajišťoval rozšiřování plavebních drah. V listopadu 1941 byl kapitán-poručík V. A. Alexandrov (Kolčak) definitivně povolán do vojenské služby. O měsíc později, 16. prosince 1941, však zemřel v obleženém Leningradě v nemocnici na zápal plic.

Syn Vladimira Kolčaka, Michail Vladimirovič Alexandrov (Kolčak), se narodil v roce 1927. Dne 24. srpna 1941 byl spolu s matkou evakuován z obleženého Leningradu do Permského kraje. Během evakuace Michail dokončil 7., 8. a 9. třídu, v létě pracoval v kolchozech. Od července 1944 se vrátil do Leningradu, kde až do srpna 1945 pracoval jako kovodělník v Baltské loděnici. V srpnu 1944 obdržel první medaili „Za obranu Leningradu“.

V dubnu 1946 nastupuje do Leningradské vojenské topografické školy a v září 1949 byl povýšen do hodnosti poručíka. V listopadu 1949 byl přidělen k Námořnímu kartografickému institutu námořnictva, kde sloužil do června 1951.

Alexandrovovo přeložení k námořnictvu je paradoxně spojeno s příjmením Kolčak: bdělý zástupce ředitele ústavu, který se „úřední cestou“ dozvěděl pravé jméno Michaila Vladimiroviče, se rozhodl „odhalit samotného Kolčaka, který tajil svůj životopis“, což vyústilo v hrozbu vyloučení z komsomolu se všemi následky. Poručík Alexandrov napsal Stalinovi dopis, v němž ho žádal, aby se situací zabýval: „syn za svého otce neodpovídá, navíc není za co: jeho otec, rudý námořní důstojník, čestně padl ve Velké vlastenecké válce“. Poručík Alexandrov byl předvolán na Hlavní politickou správu sovětské armády a námořnictva na stranický výbor. Tam bylo udání spolu s dopisem rozebráno. Michail Alexandrov (Kolčak) byl ponechán ve službě, ale aby se předešlo dalším nedorozuměním, byl požádán o přeložení k jiné jednotce – s právem volby, kde bude sloužit. Vybral si Severní flotilu a stal se poručíkem Bělomořské flotily – v Severní hydrografické expedici v Archangelsku.

Pracoval jako hydrograf na Vajgači a Nové zemi. Jeho služba trvala do ledna 1956. Byl demobilizován v hodnosti nadporučíka v souvislosti s „chruščovovským“ snížením ozbrojených sil o 640 tisíc. S rodinou se vrátil do Leningradu. V roce 1962 M. Alexandrov absolvoval Leningradskou státní univerzitu, obor fyzická geografie.

Bývalý starší poručík flotily Michail Alexandrov se stal vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu Arktidy a Antarktidy, pracoval úspěšně a plodně, byl vyznamenán řádem „Čestný odznak“. Byl na hydrografické expedici na Severní zemi, navštívil Schmidtův ostrov. Dvakrát byl na antarktické expedici, zimu strávil na Moloděžné, spolupracoval s geology na Polkanově oáze a na Novosibirských ostrovech a na ostrově Kotelnoje. Obhájil doktorskou disertační práci o materiálech nasbíraných v Antarktidě.

Podílel se na přípravě prvního komplexního atlasu Antarktidy (1966), atlasu Arktidy (1985) a nového Atlasu oceánů. Antarktida (2004): na všech se podílel jako člen redakční rady a zástupce šéfredaktora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.