Dopis americkému velvyslanci v ČR od iniciativy NE základnám

nezaklJeho Excelence William Cabaniss, velvyslanec Spojených států amerických v České republice. Tržiště 365/15 110 00 Praha 1 Praha, 3. září 2006

Vážený pane velvyslanče, jsme občanská iniciativa „Ne základnám“, v níž v tomto okamžiku spolupracuje už skoro 40 občanských sdružení a dalších organizací, jakož i řada veřejně známých osobností. Znepokojila nás některá stanoviska, která jste zaujal ve svém článku v deníku Právo 19. srpna. Proto na ně odpovídáme tímto otevřeným dopisem.

Ve článku píšete: „Myslíme si, že je věcí české vlády, jakou roli chce v evropské obraně hrát.“ Jsme naprosto opačného názoru. Žádná česká vláda vytvořená na základě letošních parlamentních voleb nebude mít od občanů České republiky oprávnění jednat v záležitostech vojenské základny, kterou by Vaše vláda chtěla zřídit v naší zemi. Žádná z politických stran, která připadá nebo možná ještě připadne v úvahu při sestavování vlády, neměla tuto otázku ve svém volebním programu. Všechny o ní až do poslední chvíle před červnovými parlamentními volbami úzkostlivě mlčely, a pokud se přece jen vynořila, okamžitě se ji snažily potlačit. Mandát ve věci základny tedy od svých voličů nedostala ani naprostá většina nynějších členů parlamentu. Ti, kdo se dnes pokoušejí sestavit vládu, se ani neodvážili své voliče o takový mandát požádat, protože dobře věděli, že naprostá většina obyvatelstva si základnu nepřeje. V takové situaci je jediným způsobem, jak o základně demokraticky rozhodnout, referendum. Pokus prosadit základnu bez ohledu na názor veřejnosti a případně také bez ohledu na parlament by byl vnímán jako podvod na nás, voličích. Značná část české veřejnosti považuje Spojené státy za zemi demokracie. Jak by se ale mnozí lidé začali na Vaši zemi dívat, kdyby u nás byla kvůli zřízení základny demokracie pošlapána? Na americkou demokracii se můžeme právem odvolávat ještě v jednom ohledu. Díky volnému toku a výměně informací máme možnost získávat velké množství relevantních dat a analýz týkajících se projektu Národní protiraketové obrany Spojených států (NMD), jehož součástí by měla být raketová anebo radarová základna u nás. Jejich zdrojem nejsou pouze internetové stránky vlády Spojených států, ale také kritické autoritativní zdroje jako jsou např. Federation of American Scientists, Union of Concerned Scientists a přední americké univerzity. Můžeme sledovat debatu o zahraniční politice současné administrativy Spojených států, která nabývá na intenzitě s tím, jak se blíží rok 2008 a prezidentské volby. Víme, že v odborných expertízách i politických debatách v USA zaznívají vážné výhrady nejen proti projektu NMD, ale také proti současnému zaměření a stylu zahraniční politiky Vaší země. Máme proto, vážený pane velvyslanče, vážné pochyby o správnosti základních předpokladů projektu NMD, pokud jde o reálnost hrozeb, před nimiž má Spojené státy a případně i jiné země chránit, i pokud jde o technickou proveditelnost a účinnost navrhovaného obranného systému. Za problematické považujeme také Vaše vyjádření o čistě obranném charakteru tohoto zařízení, o tom, že antirakety nemají výbušné hlavice (jaká je záruka, že v případě krize nebudou použity hlavice dokonce s jadernou náloží?) a o údajné plné podpoře NATO tomuto systému. Vážné a dosud nezodpovězené otázky vyvstávají v souvislosti s exteritoriálním statutem případné vojenské základny u nás a s odpovědností České republiky za vojenské akce, které by podnikly Spojené státy a jejichž účastníkem by byla podle válečného práva Česká republika beztoho, že by se mohla podílet na rozhodování o nich. Domníváme se, vážený pane velvyslanče, že máme právo požadovat od Spojených států jako vedoucí světové mocnosti, demokratické země a spojence České republiky, aby celému světu předložily přesvědčivější a rozumnější vizi politiky, než je falešná rétorika „války proti terorismu“, než jsou preventivní války, jež se ukazují jako zcela kontraproduktivní, než je pokračující jaderné a raketové zbrojení. Ve světě plném nenávisti, v němž budou raketami všichni mířit na všechny a malé technické selhání může vést ke konfliktům s nedozírnými následky, by se nikomu nežilo dobře. Jsme přesvědčeni, že lze jít jinou cestou. Spojené státy by měly být tím pionýrem, který ji razí.

V úctě za iniciativu „Ne základnám“ Jan Májíček, mluvčí Rudolf Převrátil, pověřený člen petičního výboru Jan Tamáš, mluvčí Iniciativa „Ne základnám“ c/o Humanistické centrum Kolbenova 34 190 00 Praha 9 www.nezakladnam.cz info@nezakladnam.cz 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.