Jak oslovit mladé? Jak získat nové členy?

logo Politika i politická kultura dostává na frak, popřevratová i dnešní politická garnitura zdiskreditovala vše, co jen mohla. Nedivme se tedy, že politika jako taková mladé netáhne, nevidí v ní totiž možnost osobního vzestupu, ani možnosti v prosazování mnohých pokrokových či revolučních myšlenek. Politické strany až na výjimky nepreferují své mladé členy do politických funkcí, ve kterých by mohli získat potřebnou politickou, myšlenkovou a názorovou vyzrálost.

 

Mnozí starší funkcionáři by se tímto mohli cítili ohroženi ve svých postaveních , markantně je to vidět již od funkcionářského aktivu jednotlivých okresních výborů, až po vedoucí funkcionáře jednotlivých politických stran, kteří ve volebních kláních prezentují nejen politické postoje těchto stran. Nedivme se pak, že to mladé do politiky netáhne, ví již dopředu, že své názory a třeba i nové myšlenky či myšlení stěží prosadí.

 

Lze říci, že takovéto a podobné otázky musíme řešit i my v rámci KSČM a nemůžeme před těmito otázkami strčit hlavy do písku. Je třeba říci, že těmito a podobnými otázkami se zabývá v současné době nejedna ZO KSČM, hovoří se o tomto i v souvislosti s blížícím se sjezdem naší strany. I my,členové ZO KSČM Horní Suchá jsme již před rokem začali uvažovat nad možnostmi, jakými formami můžeme oslovit a jaký jazyk komunikace zvolit,abychom zaujali a oslovili mladé, představili jim nejen volební program strany, ale i naši práci, naše názory a možnosti, či jednotlivé cíle s tím, že o všem lze vést otevřenou či různorodou diskusi, ve které se tříbí jednotlivé názory. Pokud se je potom povede uvést do praxe stranické práce, je vidět pozitivní výsledek takovéto činnosti. Výsledkem slavnostní členské schůze v prosinci roku 2006 byl návrh, abychom dali o sobě, své práci a činnosti vědět široké občanské veřejnosti a využili k tomuto moderní komunikační prostředek s větší než lokální působností, tedy prostřednictvím internetových stránek. K tomuto patří i diskuse, tedy druhým krokem bylo žádoucí, aby s mladými byly vedené fundovaně diskuse na různá témata, které mladé zajímají a kterým se rozhodně nevyhýbají. Efektivně komunikovat v dnešní době prostřednictvím masmédií nelze, snad jen prostřednictvím levicového tisku, tedy Haló novin a samozřejmě i všudedostupného Internetu.

Prezentace naší ZO pomocí www stránek na adrese www.kscm.estranky.cz se po roce provozu jeví jako velice úspěšná, jelikož za 365 dnů jsme zaznamenali 8083 přístupů. Tyto stránky jsou doplněny diskusní místností na serveru www.lide.cz (chat – sekce koníčky a zájmy – místnost KSČM), která 30.12.2007 oslavila rok své úspěšné existence. Za tento jediný rok provozu účastníci chatu strávili diskusí na různá, tedy nejen politická témata celkem 10 950 hodin.Nadstavbou nad psaný text chatu je možnost konferenčního hovoru pomocí Skype, kdy účastníci chatu jsou mezi sebou nejen v kontaktu pomocí psaného textu, ale taky se vzájemně slyší a můžou spolu mluvit zcela zdarma. V praxi je možno tímto způsobem realizovat dokonce i porady KSČM a na obrazovku dávat ostatním účastníkům body k diskuzi. Tento konferenční hovor na chatu pomocí Skype jsme již vyzkoušeli v praxi 7. ledna 2008 a jeho možnosti nás nadchly a posunuly zase o kus dál. V průběhu této doby se mezi účastníky chatu vytvořily přátelské vztahy a společně jsme vybudovali tým „ Stálých správců “, který propaguje mezi mladýmipolitiku KSČM a oslovuje tak další mladé lidi, kteří k nám chodí v hojném počtu diskutovat.

Na našich www stránkách máme spoustu hodnotných článků, jenž používáme k argumentaci pravicovým voličům, stejně tak tam nalezneme i neméně důležitý volební program KSČM jak na komunální tak na oficiální úrovni.

V průběhu prvního roku existence chatovací místnosti se z řad sympatizantů rekrutovalo 5 nových členů KSČM, další 3 vstup do strany v roce 2007 již nestihli. Vidíme zde názorný příklad, jak je důležité mluvit s mladými lidmi moderními komunikačními prostředky a vidíme kudy vede cesta k mládeži. Jednoznačně lze říci, že skrze Internet jsou dány nové možnosti komunikace s mladými lidmi.

Časy se mění, i způsob komunikace je dnes jiný.

Pokud opravdu chceme oslovit mladé lidi, je třeba využít prezentaci na Internetu, která má kromě geograficky neomezeného záběru ještě jednu nezanedbatelnou výhodu, je téměř zdarma! Technologie umožňující výměnu informací v reálném čase kdysi neexistovaly, dnes jsou součástí každodenního života. Máme možnost oslovit masy jak pomocí www stránek, tak můžeme s návštěvníky diskutovat v naší chatovací místnosti KSČM. Společný dialog nám umožňuje prezentovat mladým naše postoje, myšlenky, ideu, která není mladým cizí, jen nemají mnohdy odvahu udělat první krok a ke KSČM se přihlásit.
Z pohodlí domova mají možnost seznámit se s prací základních organizací,volebním programem a diskutovat s předsedy i místopředsedy základních organizací, ale taky s místopředsedou Okresního výboru KSČM Karviná Janem Charvátem, který se ve svém volném čase zúčastňuje těchto diskusí. Mnozí sympatizanti zde najdou nové levicové přátelé, jiní cestu a radu jak vstoupit do KSČM. Zejména, když můžou čerpat z fundovaných informací a rad přímo od pracovníka OV KSČM, nebo od často diskutujícího místopředsedy ZO KSČM Horní Suché Januše Adamuse, který píše i politické komentáře nejen na těchto stránkách.

Na závěr bych Vás rád pozval na naše www stránky na adrese www.kscm.estranky.cz

Januš Adamus

Horní Suchá 13.1.2008

 

Pozn. redakce: S textem se samozřejmě ztotožňujeme, neboť přesně v duchu naší myšlenky hledat nový směr politiky, představuje autor svoji úvahu o komunikaci dneška, o nových metodách posunout politiku mezi obyčejné lidi a vytvářet tak podmínky pro skutečnou novou demokracii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.