Jaké jsou úkoly KSČM ?

kscmProč KSČM nenachází širší podporu ? KS vždy hájila zájmy dělnické třídy, nemajetných rolníků a pracující inteligence. Jak ale vypadá sociální situace dnes ? Čí zájmy má dnes KSČM hájit?

V tomto nikdo dnes nemá jasno. Jak vůbec dělnická třída vypadá? Nemám k dispozici spolehlivá data o sociálním složení obyvatelstva ČR, ale za posledních 20 let došlo ke značným změnám.

Likvidací mnoha průmyslových podniků část dělníků odešla do sféry služeb, část je nezaměstnaná. I část dělníků dnes má živnostenské listy. A rolníci v družstvech ? Samostatní rolníci? A co inteligence? Co je inženýr – programátor v průmyslovém podniku? Ano, je „dělníkem“, třeba s "bílým límečkem", ale neuvědomuje si to. Toto uvědomění dělnické třídy je jiná otázka, zájmy jsou však objektivní.

Čí zájmy tedy KSČM hájí? Nejen že nemá přehled o sociálních skupinách v ČR, jejích vývoji a perspektivách, a tedy ani o jejich zájmech.

Proto KSČM ve svém působení je rozplizlá, v proklamacích se zaštiťuje ve svém působení hájením zájmů všech pracujících. Ano, to by mohlo být správné. (Není to tím, že by se KSČM vyhýbala termínu „dělnická třída“, ale jak bylo řečeno, o této dělnické třídě víme dnes velmi málo.) Ale v konečném důsledku zájmy jedné skupiny „pracujících“ mohou být už v rozporu se zájmy „pracujících“ na druhém konci tohoto spektra. A nebo jsou nesrozumitelné.

A tak jsme mnohdy svědky toho, že působení KSČM je nejasné, kryje se s působením sociální demokracie, nebo i jiných stran. Proto také dochází k takovým výkyvům ve volebních výsledcích – kdo lépe osloví určité sociální skupiny, přetáhne je na svou stranu.

Ano, Česká republika je zemí se silnou střední vrstvou, kterou oslovuje sociální demokracie, a ty, kteří doufají v přestup do vyšší vrstvy oslovuje hlavně pravice. A to není nezanedbatelné.

Vzpomínám na Program KSČ z roku 1946. Ano, je pravda, že sociální struktura se od těch dob změnila, i podmínky, ve kterých KSČ působila. Ale srozumitelnost a stanovení úkolů v závislosti na zájmech jednotlivých vrstev společnosti by mohl být vzorem i dnes.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.