76 důvodů, proč mít Štětinu a spol. za hlupáky

revolution.gifBěhem posledního období jsme mohli zpozorovat lehké utlumení antikomunistických aktivit našich mccartyhovců Mejstříka a Štětiny.

Velký nezájem občanů o jejich šaškárny je tak čas od časů donutil k extrémům jinačího druhu – Štětina se posledně vrátil ke své původní profesi rusofóbního válečného novináře, aby o konfliktu v Gruzii informoval úplně jako převodová páka zločinců Bushe a Saakašviliho, Mejstřík obrátil svou pozornost více ke komunálním tématům – boj o tučně honorované senátní křeslo mu právě začal. Málem to vypadalo, že tito trapní mužíci od boje s ,,komunismu“, na který jim už několikrát odmítli přistoupit i senátoři ODS, nakonec také ustoupí. Kdepak!

Naši dva exsvazácko-exkomunističtí čertíci nám právě nyní dávají razantně najevo, že se svého antikomunistického kopyta držet nepřestanou. Společně se svými méně známými senátorskými kolegy už roky udržují v chodu dočasnou senátní komisi pro posuzování ústavnosti KSČM. Dosud se s ničím významným neprojevila, teprve nyní hlásá, že už má připravený několikatisícis­tranový materiál k celé věci. Ten ovšem nebyla schopna zveřejnit. Ven se již dostal seznam 76 důvodů, proč by se měla Komunistická strana Čech a Moravy jednoduše zakázat. Tato strana má totiž porušovat Ústavu i zákony! Musíme uznat, že v rámci dosavadních aktivit Mejstříka, Štětiny a jejich poskoků jde o prvotřídní bombu – tatam jsou časy, kdy uměli pro zákaz KSČM (nebo komunistických symbolů, na tom nesejde) ,,argumentovat“ pouze obecnými pustými frázemi. Dnes už vytáhli eso v podobě důkazů! Alespoň tomu tak tito chlápci říkají, aby bylo jasno. 

Seznam byl okamžitě publikován, ó jaké překvapení, v ,,nezávislých“ Lidových novinách. Celá záležitost se začíná medializovat necelý měsíc před konáním krajských a senátních voleb, ve kterých má třetí nejsilnější strana u nás vysoké šance na slušný úspěch. Ale to je jistě jen náhoda, o předvolební poškozování KSČM Štětinovcům přece ani nejde… Zaměřme se blíže na seznam76 důvodů, proč je KSČM tak velkou hrozbou naší překrásné, topoldalíkomo­ravovské kapitalistické společnosti. Předně jen upozorňujeme na to, že onen celý „seznam hříchů“ se opírá o výroky vytržené z kontextu a mnohdy jen o čistě subjektivní názory autorů seznamu. 

1. Na konferenci OV KSČM Praha-východ (v dubnu duben 2008 – pozn. red.) adoroval Miroslav Bělohlávek Marxe, Lenina, Stalina i Gottwalda.   Je snad na tom něco špatného? Marx patří, ať se to pravičákům líbí nebo ne, mezi největší filosofy v dějinách, je velmi vážnou četbou na světových univerzitách, byl v několika anketách vyhlášen myslitelem století. I Lenina je nutné si z mnoha důvodů vážit, neb díky říjnové revoluci se Rusko dostalo z caristicko-buržoasního marasmu, předalo statkářskou půdu do rukou milionů rolníků, vládu do rukou sovětů pracujících, ukončilo posílání milionů lidí na krvavá jatka 1. světové války a garantovalo všem národům ruské říše právo na sebeurčení (vše poté zničili osnovatelé bílého teroru a Stalin). Stalin a Gottwald byli jistě negativní postavy, ale adorace jejich činů je zřejmě způsobené sentimentem řečníka, vzpomínajícího na časy, kdy si mohl žít on i mnozí další v daleko lepších životních podmínkách.  Takže je to celkem i logické. V programových dokumentech se KSČM k těmto postavám ovšem nehlásí.   2. Miroslav Bělohlávek tam žádal obnovu marxisticko-lenin. charakteru KSČM

Což je naprosto legitimní, k těmto dvoum klasikům se musí hlásit každé významné komunistické hnutí.

3. Milan Havlíček tam žádal nezbytnost obrany výdobytků revoluce na základě Marxových a Stalinových tezí

To je nesporné. Proti kapitalistické diktatuře je nutné postupovat čistě podle marxistických dělnických tradic. Stalin byl naopak kontrarevoluční plevel, stoupenec státního kapitalismu. Mluvit jedním dechem o Marxovi a Stalinovi mohou jen mccarthyovci (a stalinisté)

4. V únoru 2007 Vojtěch Filip v projevu na ÚV vyzval k tomu, aby se strana postavila do čela revolučních procesů.

Kéž by to byla pravda. Realita naopak ukazuje, že KSČM se pod Filipovým vedením chová daleko konformněji a pomalu i méně opozičně-levicověji než ČSSD. Řekl bych, že jde spíše o silácké předsedovo prohlášení, které ani on sám nebere moc vážně. Ale jinak s ním souhlasíme. Revoluční projevy je vždy nutné tolerovat, pouze totalitní režim se je může snažit umlčovat.

5. Místopředseda Pražské rady KSČM Josef Gottwald prohlásil, že úkolem KSČM je vytvořit podmínky pro systémovou a revoluční změnu společnosti.

Doufejme, že se v tomto směru bude pokračovat. Zatím takovouto iniciativu moc nevidíme. Podle mě revoluční hnutí bude sílit mimo politické strany, které jsou vždy tak či onak smířlivé se systémem.

6. Poslanec Stanislav Grospič rozebíral možnosti nelegálních metod pro realizaci komunistického programu.

Nelegální může být ale legitimní. To je nutné si připomínat. Navíc proti této vládě, která sama porušuje Ústavu, by každý prostředek byl snadno omluvitelný. Rozebírat možnosti nelegálních metod navíc samozřejmě neznamená nelegální metody provádět.

7. Člen ÚV Milan Špás v Haló novinách prohlásil, že komunisté nejsou nebezpeční tím, že se nevzdali marxistických zásad ale tím, že je chtějí uskutečňovat.

Pokud jde o lidi z organizací jako je právě Revo, pak ti to myslí naprosto vážně, pro KSČM jako celek to však neplatí. Ale zeptali bychom se našich pravičáků – co je špatného na tom, když někdo chce prosadit revoluční změnu režimu, který odmítá většina obyvatelstva (Rusko, Kuba apod.)? Spíše bychom se měli zeptat, zda pravičáci sami neprováděli v minulosti protiprávní puče proti vůli většiny obyvatel, namátkou v Chile, Brazílii, Vietnamu, Malajsii?

8. Jaroslav Kojzar v Haló novinách tvrdí, že Lenin, který prosazoval násilné převzetí moci, byl velkým myslitelem.

Což můžeme v plném rozsahu podepsat. Jistě, že Mejstříkoštěti­novcům to vadí, jelikož pojem myšlení je pro ně cosi velmi vzdáleného. Mála poznámka – pokud někdo v porevolučním Rusku rozjel kola masových násilností, tak to byli bělogvardějci, caristé, eseři, kozáčtí atamani, intervenční vojska, antikomunističtí legionáři (Gajda) a další zrůdy, před kterými se bolševici museli nějak bránit. Žít Štětina s Mejstříkem v tehdejším Rusku, za jakou stranu by asi kopali? Toť otázka..

9. Vojtěch Filip v květnu 2008 na serveru iDnes pronesl výroky, které jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů.

Připomeňme – takováto revoluce by se musela konat se souhlasem většiny lidí, ne jen úzké skupinky mocných ve Washingtonu a prostřednictvím armády, jako jste to udělali vy v Chile. To si jistě uvědomuje i reformista Filip.

10. Stanovy KSČM uvádějí: Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřeného dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novými myšlenkám a poznatky.

Jaká hrůza! Dokonce vede dialog i s těmi komunistickými stranami, co v minulosti kritizovali normalizační režim v Československu a pomáhali domácímu disentu.

11. KSČM neodmítá násilí KSČ z doby Klementa Gottwalda.

Vyložená lež. KSČM se i v bezpočtu svých stranických dokumentů od zločinů své předchůdkyně distancovala, tedy i činů, které se děly za Gottwalda.

12. Komunistický list Dialog adoruje Stalina a vyzývá k bojové revoluci.

Lidé vydávající Dialog nepatří mezi přední osobnosti českého komunismu a uvnitř KSČM mají minimální vliv.

13. Vrcholní funkcionáři KSČM kritizují v Dialogu reformní snahy v KSČM.

No vida! Takže i jeden z argumentů pro zákaz KSČM jsou články pár stalinistických zombies, co odsuzují viditelně prokapitalistický kurz současného vedení KSČM! Opravdu síla!

14. Členská schůze OV KSČM Praha1 se dovolávala úspěchů KSČ.

A ony snad byly jen neúspěchy? Všichni dnešní pravičáci, Štětinu nevýjimaje, by si měli vzpomenout na své rudé mládí, ve kterém se jejich partaj nedopouštěla jen omylů, ale uskutečnila i mnoho dobrého.

15. Dokument VI. sjezdu KSČM se odvolával k Leninovi a tezím o převzetí moci.

To už zde bylo. Opět to nemá s realitou nic společného. Opravdu, v konání Filipa, Dolejše, Kováčíka a ostatních žádný leninsky-revoluční zápal nelze registrovat.

16. Vedoucí mezinárodních styků ÚV KSČM Hasan Charfo v roce 2006 tvrdil, že ,,… Marxismus však nikdy ani nepodceňoval úlohu násilí, chápe, že na násilí vykořisťovatelů mají a musí utlačovaní odpovídat násilím sebeobrany“.

Bylo by zajímavé vidět pravičáky v pozici zneužívaných a týraných dělníků, jak hlásají, že proti násilí vykořisťovatelů není možné odpovídat násilím občanské společnosti…

17. Jiří Horák pronesl věty o ,,odnětí panství vykořisťovatelů násilím.“

A je na tom něco zlého? Oni si ke svým majetkům přišli tím, že jim na jejich zisk museli tvrdě makat řadoví pracující, kteří z výsledku získali jen velmi mrzké mzdy. Kapitalisté se ke svému majetku na celém světě dostali také násilnou nebo zločinnou (podle tehdejších měřítek) cestou (např. obchodem s otroky, vyháněním rolníků z půdy do robotáren, vynuceným zaměstnáváním nalezených a osiřelých dětí v dolech a manufakturách, pašováním opia, spekulacemi na burzách, okrádáním drobných střadatelů, měnovými podvody, vyvoláváním a úmyslným prodlužováním válek, kolonialismem a nebo dnes krvavou krádeží irácké ropy). Takže akce vyvolává reakci.

18. KSČM spolupracuje s komunistickými stranami ze zemí, které používají revoluční násilí (Kuba, Bělorusko)"

Bělorusko že používá „revoluční násilí“ – opravdu veselý termín, a to navíc v kontextu vlády víceméně pravičáka Lukašenka. Vždyť vy pravičáci podporujete americké agrese, které stojí životy tisíců až statisíců lidí. Lze toto také označit za „revoluční násilí“?

19. Výkonný výbor ÚV KSČM vydal vloni stanovisko k 90. výročí VŘSR, v němž adoruje leninské násilí jako prostředek vhodný k dosažení politických cílů.

Leninské násilí, které bylo odpovědí na násilí caristů a bělogvardějců. Vzhledem k tomu, že parlamentní demokracie je jen bludem, který prospívá pouze úzké skupince nedotknutelných mocných, je nutné volit revoluční metody lidového boje.

20. Hasan Charfo ke zmíněnému výročí uvedl, že jenom radikální revoluční proud, jenom komunisté jsou schopni dovést do konce socialistickou revoluci.

Ano, je to tak. Myslíte, že by to dovedli udělat Lidovci? I když, ti by se k takovéto „revoluci“ (v podání KSČM) jistě rádi přidali, je to jejich zvyk pramenící z historie.

21. Přípravný dokument VII. sjezdu z května 2008 připouští ,,nevyhnutelnost vystřídání kapitalismu novou historickou podobou socialismu“

Ano, to je úplně zrůdné. Systém utlačovatelské menšiny, ovládající vše, i mozky podřízených, je skutečně osvícený, proto je žádoucí nepřipustit jeho pád, že?

22. Analýza KSČM z roku 2003 uvádí, že z lidí, kteří jsou stoupenci strany, bylo v předlistopadové straně 63 procent.

Děsivé. Navíc to všichni byli agenti StB a KGB! Zakažme proto i ostatní strany a sdružení, ve kterých fungují bývalí členové KSČ a jejích přidružených organizací. Zakažme Štětinu a Mejstříka!

23. Programový dokument ,,Socialismus pro 21. století“ z posledního sjezdu strany se opět hlásí k marxismu.

Příšerné! Jak je něco takového možné? Oni snad neobdivují Miltona Friedmana!

24. Před sjezdem Vojtěch Filip v rozhovoru neodmítal marxistické násilí.

On, který patří mezi známé příznivce revolucionáře Klause… Chtělo by to zmínit kde a v jakém kontextu, hošánkové, ona tato informace opravdu vyznívá jako dost nicneříkající.

25. Členové KSČM tvoří z 97 procent členové zakázané KSČ (údaj z roku 1999)

Zakázané v „demokracii“ – no nezní to úžasně? Zifčákovští (či štěpánovští) sektáři musí mít větší vliv, tak vstupují i do KSČM. V ODS také působilo (i působí) tolik neonacistů..

26. Vázací akt Vojtěcha Filipa ke spolupráci s StB. KSČM si tak za předsedu zvolila spolupracovníka tajné policie

Až na to, že „buržoazní“ soud uznal, že nepráskal vědomě. S StB měli své kontakty lecjací pravicoví budovatelé, včetně autora konceptu kupónové privatizace Třísky. Je pochopitelné, že předlistopadový soudruh Mejstřík ve verdiktu soudu s Filipem vidí spiknutí estébáckých sil.

27. KSČM podporuje Komunistickou stranu Kuby, která používá násilí.

Proč opakujete „argument“, který zde již v jiné podobě zazněl? Chtělo by zmínit, jaké násilí, přinést přesné důkazy. Představitelé KSČM pak mohou s chutí předložit důkazy o zvěrstvech USA a jejich spojenců.

28. KSČM podporuje násilnou agresi Ruska vůči Gruzii, neodmítá použití násilí.

To je opravdu k popukání! Takže zakažme rovnou i Klause! Chápu, že rusofobovi Štětinovi to vadí, ale pravda je taková, že hlavním válečným štváčem v tomto konfliktu není Rusko, nýbrž fašista Saakašvili. A že KSČM neodmítá použití násilí – vy snad ano, pane bush-saakašvilovče Štětino?

Je škoda, že mezi důvody chybí i odpor KSČM k radaru, podle Štětiny vlastizrádné. Je tomu tak – KSČM a s ní většina národa jsou vlastizrádci, pouze Topolánek, Vondra, Štětina a hrstka proradaristů jsou ti opravdoví vlastenci!

29. Pro usnesení sněmovny vyzývající Čínu, aby se vzdala násilí v Tibetu, nehlasoval ani jeden poslanec KSČM.

Letos v březnu se v Tiberu konaly pouliční násilnosti „protestujících.“ Ti opravdu patřili mezi velké mírotvůrce. Čína je logicky musela uklidnit. Schválně, jak by reagovaly USA, kdyby se něco takového dělo v Iráku.

30. V roce 1998 ani jeden z poslanců KSČM nepodpořil usnesení sněmovny k 30. výročí okupace sovětskými vojsky.

A proč by měla Komunistická strana podporovat kdejaký pravicový blábol? Kdyby se Štětina a Mejstřík naučili lépe hledat a lépe číst, narazili by na tehdejší prohlášení KSČM, ve kterém se od okupace 21.8.1968 jasně distancuje. Je to snad málo?

31. 18. srpna 2008 ÚV KSČM k výročí okupace uvedl, že vstup vojsk označuje za násilný, avšak toto násilí neodmítá.

Takže ÚV se v tomto dokumentu vysloveně vyznává z obdivu k okupacím? Pokud by to byla pravda, jako že samozřejmě není, tak by se rovnou mohla stát věrným spojencem současných bushovských USA.

32. Představitelé KSČM podporovali Karla Hoffmana, odsouzeného za podíl na organizaci okupace sovětskou armádou.

To není jistě věc, kterou by se KSČM mohla chlubit. Jak je známo, ve prospěch Hofmanna vystupovali hlavně lidé jako Marta Semelová, jedna z nejstalinis­tičtějších členů KSČM. Jenže proč bychom měli odsuzovat někoho pouze proto, že má na toho či onoho člověka jiný názor? Rozumnou odpověď od štětinovců na tuto otázku neočekávejme.

33. Dva funkcionáři KSČM považovali okupaci v roce 1968 za oprávněnou.

Jestliže dva ze stovek či tisíců funkcionářů KSČM považují okupaci v roce 1968 za oprávněnou, lze to chápat tak, že ta zbývající drtivá většina ji za oprávněnou nepovažuje?

34. V červnu 2008 sněmovna projednávala návrh na odškodnění některých obětí okupace v roce 1968. Ani jeden poslanec KSČM pro něj nehlasoval.

Když je zákon špatně navržen, lze k takovémuto hlasování mít lecjaké důvody.Antiko­munisté však hlasují jen tak, jak jim jejich ideologie diktuje, i kdyby šlo o sebevětší legislativní paskvil (viz. Lustrace).

35. Člen ÚV KSČM Václav Jumr zlehčoval fungování StB.

Důkazy prosíme. Nelze každého odsuzovat jen proto, když má na věc jiný pohled. To musíme opakovat tisíckrát, leč totalitním pravicovým mozkům to nikdy nic neřekne.

36. V článku k 90.výročí VŘSR se Hasan Charfo hlásil k marxisticko­leninské ideologii podporující násilí

A znovu – násilí proti násilí.

37. V červnu 2007 psal Vojtěch Filip v Haló novinách, jak byl Lenin prodchnut humanismem.

Pro pravicové omezence to zní neuvěřitelné, ale Leninovy záměry byly opravdu vysoce humanistické.

38. Teze k 60. výročí únorového převratu na www.kscm.cz uváděly, že Únor 1948 nebyl násilným ozbrojeným pučem.

A byl snad? Ať byl jaký byl, s pučem pravicového Boha Pinocheta se opravdu srovnat nemohl.

39. Výkonný výbor KSČM se letos přihlásil k ,,revolučnímu základu Února 1948.“

Gottwaldovci měli s revolucí skutečně máloco společného, což ale nepochopí ani dnešní KSČM, ani pravičáci. KSČM se ale již mnohokrát distancovala od chyb minulosti. Na rozdíl od současných primitivních pravičáků nedává najevo své komplexy a nechce pošlapávat vše, co zde bylo před rokem 1989 vybudováno.

40. Místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš v médiích letos uvedl, že Únor 1948 nelze považovat za neústavní puč.

Už se argumentuje i skoropravičákem Dolejšem. Jupí! Že únor 48 probíhal v souladu s tehdejší ještě buržoazní Ústavou je historický fakt. Jistě, že antikomunistickým pohledem konali komunisté vždy jen protiprávní kroky, s touto skutečností však nic nenadělají. Nebo by museli za pučisty označit i prezidenta Beneše, ministra zahraničí Jana Masaryka a další! Ale historická fakta mejstříkovcům a štětinovcům nic neříkají, málem bychom zapomněli.

41. Sněmovna v únoru 2002 projednávala zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR. Poslanci KSČM byli proti.

Poslanci ODS, ČSSD, US, KDU-ČSL zase podporovali americké agrese, konající se v rozporu s mezinárodním právem. Tak proč by měli poslanci KSČM podpořit každý nesmysl, se kterým přijdou tito zločinečtí političtí šíbři.

42. Sněmovna v únoru 2002 projednávala zákon o zpřístupnění svazků bývalé StB. Poslanci KSČM byli proti.

A je smutné, že pouze poslanci KSČM se nepřipojují k polistopadovému porušování lidských práv skrze lustrační šílenství. Jinak je opravdu neskutečné, kam až může zajít představa štětinovců, že hlasovat je možné jenom jedním povoleným způsobem!

43., 44., 45. Ve třech dokumentech se KSČM považuje za nástupce KSČ, čímž propaguje hnutí směřující k potlačení lidských práv a svobod.

,,Hnutí“, ve kterém se usadilo i tolik pravičáků, jako je pan McCarthy Štětina… Naposledy podotýkáme – KSČM se otevřeně hlásí ke všemu pozitivnímu, co KSČ dokázala prosadit, od chyb se distancuje. Tečka.

46. Stranické materiály používají výroky jako ,,obnova komunismu.“

Šílené! Ony snad neobsahují výroky typu „kontinuita kapitalistického rozkvětu“!

47., 48. Strana se snaží ospravedlnit komunistické zločiny.

Důkaz nikde, tak co s tím. Racionálně vyložit a do dobového kontextu zařadit není totéž, co ospravedlnit.

49. Strana používá výroky o oprávněném třídním boji

Ne! Správné je se plně podřídit vykořisťovatelům, nechat se jimi vláčet, šikanovat, odírat, každá byť jen pouhopouhá myšlenka o vzpouře je nemyslitelná a nepřijatelná!

50., 51., 52., 53., 54., 55. Miroslav Grebeníček propaguje režim potlačující lidská práva a svobody a snaží se ospravedlnit jeho zločiny, taktéž Evžen Smrkovský (kandidát za volební obvod 24), Městský výbor KSČM Ostrava, Václav Jumr a Marta Semelová. Blablablabla. Kterýže to je režim? Že by někdo z nich podporoval Izrael, Chile, USA, Irák, Afghánistán, Malajsii, Saudskou Arábii, Gruzii?

56., 57., 58. Stanislav Grospič prosazuje potlačení rovnoprávnosti občanů a odstranění demokratických základů státu, taktéž Milan Havlíček.

Neuvěřitelné. Osoba hlásící se k programu sociálně spravedlivé společnosti chce ve skutečnosti totéž, co kapitalisté! Že jsme o tom dosud neslyšeli.

59. Materiál KSČM na www.kscm.cz žádá obnovu socialistické cesty rozvoje."

Mělo tam být kapitalistické cesty rozvoje, to je jediný možný termín, žádná jiná alternativa neexistuje.

60. Materiál předsedy Obvodního výboru KSČM Praha-východ Milana Havlíčka žádal diktaturu proletariátu.

Neboli demokracii ve prospěch všech pracujících. Jak nemorální!

61. a 62. Vojtěch Exner odmítl v lednu 2006 rezoluci Parlamentního shromáždění rady Evropy, která vyčísluje masové zločiny a genocidu, kterých se komunistické režimy dopouštěly.

Komunistické? Ony snad byrokratické, státně kapitalistické státy byly komunistické?

63. Paragraf 2 Zákona č. 198/1993 říká, že KSČ byla zločinnou a zavrženíhodnou organizací, podobně jako další organizace hlásící se k této ideologii. KSČM se k ideologii KSČ otevřeně hlásí.

Jenom v klausovské díře je možné prosadit takto stupidní zákon, který dle svého znění špiní i všechny exkomunistické pravičáky, reformisty z roku 68., bojovníky proti fašismu a další významné osobnosti. O tom, jak se KSČM hlásí k odkazu KSČ, již toho bylo napsáno dost.

64. KSČM je u ministerstva vnitra zaregistrovaná jako územní organizace Komunistické strany Československa. Ta je podle zákona zločinnou organizací.

Je zaregistrována u kapitalistického Ministra vnitra – a přitom má tak pochybné protisystémové základy! Opravdu zvláštní. A mimochodem – podle LZPS Ústavy ČR máme mít (mimo jiné) zaručené bezplatné zdravotnictví a školství. Naši vládnoucí pravičáci se tohoto dokumentu (který současný prezident Klaus kdysi označil za ,,plevel v Ústavě) samozřejmě skálopevně drží…

65. a 66. Deklarace o socialismu schválená jako přípravný dokument pro VII.sjezd KSČM v květnu 2008 rozdmýchává třídní nenávist.

K milionářským a miliardářským stvůrám, likvidující naši zem ve svůj prospěch, se má asi držet pouze povinná láska. Jinak chtělo by to prokázat, kde se v tom dokumentu o údajné třídní nenávisti píše a v jaké souvislosti.

67. Jiří Horák na konferenci o odkazu VŘSR a socialismu v 21. století obhajoval výzvy k ukončení soukromého vlastnictví výrobních prostředků.

I Ústava ČR umožňuje vyvlastnění ve prospěch občanů. A jak můžeme dnes na vlastní kůži zažívat, vlastníci výrobních prostředků jednají v neprospěch ostatních občanů.

68. Základní oficiální dokument VI. Sjezdu KSČM rozdmýchával třídní nenávist.

Jasně, zločin! Měl pouze rozdmýchávat lásku k rockeffelerovským vykořisťovatelům a jejich spojencům.

69. a 70. KSČM podporoval ministerstvem vnitra zakázanou organizaci Komunistický svaz mládeže.

Stejně tak jako ostatní anarchisté, alterglobalisté, socialisté a všichni, kteří se domnívají, že pro myšlenky se organizace zakazovat nemají.

71. a 72. Komunistický svaz mládeže ve svých oficiálních dokumentech uvádí, že KSČM je jeho nejbližší spojenec.

S ODS se zkrátka nějak neskamarádil.

73. V Komunistickém svazu mládeže je oficiálně registrováno 300 z 3000 mladých členů KSČM.

A příště vstoupí možná i do ČSSD. Stranicky aktivní levičáky zákazy nezastavíte.

74. Podle oficiálních dokumentů VI. sjezdu KSČM, komunisté poskytovali KSM finanční pomoc.

Plivat měli! Kopat měli! Na pakáž jednu komsomolskou!

75. Člen ÚV KSČM Václav Jumr v Haló novinách neuznává údaje o milionech lidí povražděných v komunistických režimech po celém světě.

Jistě, všechny údaje o „zločinech komunismu“, včetně ty od goeblesovců, pinochetovců a autorů prolhané Černé knihy komunismu, je nutno brát nekriticky vážně a není možné s nimi polemizovat.

76. Hassan Charfo na www.ksm.cz uvádí, že přechod od kapitalismu k socialismu trvá i nyní: ,,budou se střídat období revolučního vzestupu a útlumu…"

Kapitalismus je zkrátka posvátný a jakýkoliv odpor vůči němu není přijatelný. Kdo jeho bude chopen, toho ve jménu ,,demokracie“ (co slovy Karla Kryla dozrává bez nás a pragmaticky) zakážeme a basta! Sečteno a podtrženo. Štětinova komise nám předložila typicky štětinovsky stupidní a ideologicky zaujatý dokument, který i přes demagogickou dezinterpretaci komise nejenže neprokazuje, že by KSČM byla stejnou hrozbou jako stalinismus či nacismus, ale také, že by byla hrozbou pro současný rádobydemokratický kapitalistický systém ovládaný pár procenty nejbohatších a nejmocnějších. I když skandální zákaz KSM může znít jako varovný precedens, tento pokus pánům senátorům jistě nevyjde, což potvrzují již výpovědi renomovaných historiků a právníků (problém by pouze nastal, pokud by právnický rozpor věci dělali ,,experti“ Sokol nebo Pecák). I v případě parlamentního hlasování je věc odsouzena spíše k neúspěchu – můžeme věřit, že takoví ODSáci by tomu zabránili i při vědomí, že ,,extrémistická“ KSČM jim pomáhá při porcování medvěda nebo během volby prezidenta (V tomto případě ale i Štětinům! Vzpomeňme na letošní volbu, kdy pro jejich favorita Švejnara zvedl ruku i kdejaký člen KSČM.)

Pokud jednotlivé body něco dokazují, pak je to nevídaná hloupost Štětiny, Mejstříka a dalších senátorských kašparů. Dokazuje jejich neznalost (což je paradoxní i příznačné) samotné Ústavy, která garantuje svobodu názorů a svobodnou soutěž politických stran nebo že státní moc se nemůže vázat na žádnou ideologii ani náboženství. Jestliže někdo porušuje Ústavu (i tak dosti přizpůsobenou kapitalistické realitě), tak kromě naší vypečené vlády jsou to právě Štětina s Mejstříkem, jejichž odpudivé záměry demontovat už tak formální demokratické principy v této zemi výše zmíněné garance Ústavy evidentně porušují. Ano, musíme se smířit, že v tomto režimu nás kreatury typu Mejstříka, Hučína, Štětiny, Šinágla nebo internetového žvanila z diskusí na našem webu Rotha (pro internetovou verzi – schválně, jakápak moudra opět naškrábe pod tímto článkem!) budou se svými antidemokratickými aktivitami, nad kterými by velký chilský Augusto zatleskal, obtěžovat bez přestání, ať bude vláda pravicová, tak i levicová, ať bude o antikomunismus (resp. o antilevicovost – na tom nezáleží) ve společnosti zájem velký, nebo i minimální jako dnes. Berme tyto lidi spíše jako užitečné a duševně nepříliš čilé idioty kapitalistických vládců, kteří sice občas dokážou něco ze svých zrůdností prosadit, ale v konečné fázi zůstanou osamoceni – tak jako Mejstřík se svými návrhy zákonů na zákaz komunistických symbolů a Velkého pátku jakožto státního svátku, tak jako Šinágl se svými ,,masovými“ demonstracemi, tak jako Štětina se svou progruzínskou propagandou, kterou označí za lživou už i Parlamentní institut, tak jako nikým vážně nebraný ubožáček Roth na internetových diskusích. Brát je tedy za vážné nebezpečí nemá smysl, ale přesto je potřeba se s nimi vypořádat tak, jak si zaslouží. Ne však nedemokratickou cestou – nejsme jako stalinisté. Nejsme jako Mejstřík se Štětinou…

Vláďa, Revo Praha

Ze stránek : www.REVO.cz.tc, Nezávislá organizace mládeže
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.