Policie zatýkala při poklidném protestu proti Dělnické straně

Otevřený dopis Mladých sociálních demokratů  ministru vnitra Martinu Pecinovi

Otevřený dopis Mladých sociálních demokratů ministru vnitra (v demisi) Ivanu Langerovi

 

zatcen

 

 

Tisková zpráva Mladých sociálních demokratů

Organizace Mladí sociální demokraté (MSD) a Studenti proti rasismu pokojně demonstrovaly rozvinutím transparentu „studenti proti rasismu“ dne 30. května 2009 na demonstraci Dělnické strany v Litvínově. Demonstrující členové MSD byli bez zákonné výzvy zadrženi Policií ČR a s rukama spoutanýma za zády převedeni na služebnu místního oddělení policie. Během tohoto zadržení došlo i k řadě pochybení ze strany policie. Zadržení například nebyli seznámeni se svými právy.
 
Předsednictvo MSD nesouhlasí s postupem policie ČR, který ostře kontrastuje s chováním policie na mítincích ČSSD. Rozvinutí transparentu se jmény obětí českých neofašistů není na rozdíl od vajíčkové kanonády narušením pokojného průběhu demonstrace. Účastník demonstrace Václav Klusák k tomu řekl: “Nechtěli jsme vyvolávat žádné konflikty, jen nenásilně upozornit na zločiny extremistů,” Další z účastníků člen MSD Jiří Šilhán dodal: „Na akcích ČSSD demonstranti narušují průběh skandováním, házením vajec a s těma policie nic neudělá. Když se někdo nebojí protestovat proti chování Dělnické strany a potichu rozvine jeden transparent, tak ho hned seberou.“

Podle předsednictva MSD je alarmující i postoj některých politiků. Například starosta Litvínova Daniel Volák (ODS), uvedl pro deník.cz následující prohlášení: “Souhlasím s postupem policie, jednala správně. Mítinky politických stran by neměli narušovat jejich odpůrci.”

Předsednictvo MSD vyzývá ministra vnitra Martina Pecinu k vypracování metodiky pro postup Policie ČR při udržování pořádku během shromáždění podle zákona 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. „V sobotu byli v Litvínově zadrženi ti samí, kteří ve středu schytali kanonádu vajec na Andělu, když jako členové ČSSD přišli diskutovat s voliči,“ řekl Petr Dolínek, předseda MSD. Současný dvojí metr, kdy policie nezasahuje proti násilnému narušování mítinků demokratických politických stran a hájí shromáždění subjektu, který hlásá rasovou nesnášenlivost proti vyjádření politického nesouhlasu rozvinutím transparentu, je pro nás absolutně nepřijatelný. „Smutné je, že dva ze zadržených byli již 1. května 2007 neoprávněně zadrženi policií na protifašistické demonstraci v Praze. Ministerstvo vnitra ale opakovaně nad takovými zásahy policie zavírá oči,“ dodal Petr Dolínek.

Otevřený dopis ministru vnitra Martinu Pecinovi

Vážený pane ministře,

při pokojné demonstraci několika členů Mladých sociálních demokratů a Studentů proti rasismu bylo v sobotu v Litvínově Policií ČR zadrženo sedm mladých lidí. Jediné, co ten den v Litvínově dělali, byl tichý protest proti Dělnické straně s rozvinutým transparentem. Naši členové byli policií spoutáni a odvezeni na místní policejní stanici, kde jim nebyla sdělena ani jejich práva. Smutné pro nás je, že se to stalo v týdnu, kdy řada z nich byla na setkáních ČSSD s voliči přítomna daleko závažnějším formám protestu, které nikdo netrestal. Je zarážející, jak je možné, že jsou lidé zatýkáni pouze za to, že drží transparent.

Ptáme se proto, pane ministře:

Jaký je rozdíl mezi setkáním demokratické politické strany a setkáním Dělnické strany?

Je podle Vás, pane ministře, nebezpečnější smršť hozených vajec nebo rozvinutý transparent?

Kde je ta hrana, jak velký transparent může u sebe někdo mít, aby nebyl zatčen?

Co je špatného na protestu proti subjektu, který samo ministerstvo vnitra navrhovalo soudně zakázat?

Prošetříte zásah policie v Litvínově?

Uznáváte, že zásah policie byl zcela zbytečný a neadekvátní?

Podle čeho se stanovuje počet policistů přítomných na setkáních poltických stran s voliči? Jak jsou proškoleni v tomto směru velitelé konkrétních zásahů?

Také by nás pane ministře zajímalo, kdy dojte konečně k zpřehlednění shromažďovacího práva. Naším cílem není omezit svobodu shromažďování (to by ostatně bylo vítězstvím neonacistů), ale zpřehlednit podmínky, za kterých policie může zasáhnout proti demonstrantům.

V této souvislosti nás také napadá otázka, kdy bude definován veřejný zájem, do kterého odpor proti neonacismu a fašismu nepochybně patří? Mechanický postup policie, bez sledování veřejného zájmu, pak obrací svobodu slova a shromažďovaní proti původnímu smyslu, jak jsme mohli vidět nyní v Litvínově a minul měsíc v Ústí nad Labem. Policie bez jasného zadání postupuje pouze alibistickou cestou nejmenšího rizika v podobě doslovného výkladu zákona.

Bohužel si na toto chování ze strany policie začínáme již zvykat. 1. května 2007 nás bylo kolem 30 zatčeno v Praze při protestu proti neonacistům a neofašistům. V dubnu tohoto roku byli naši členové rozehnáni policií v Ústí nad Labem. Včera bylo sedm našich členů a přátel zadrženo. Nevíme, jak se máme takovémuto postupu z strany policie bránit. Snažili jsme se situaci řešit tím, že jsme napsali dopis Vašemu předchůdci Langerovi. Jedinou odpovědí na tento dopis bylo již zmíněné zatčení sedmi lidí včera v Litvínově.

S pozdravem

Petr Dolínek, předseda MSD
 

**********

Otevřený dopis Mladých sociálních demokratů ministru vnitra (v demisi) Ivanu Langerovi

 

 

Vážený pane ministře,

je nám opravdu líto, že jsme nuceni se na Vás opět obracet ve věci zásahu Policie ČR proti antifašistům. Vnímáme nacismus a fašismus jako jedno z nejvážnějších ohrožení v historii pro civilizaci, svobodu, rozum a sociální pokrok. Toto nebezpečí nezemřelo v troskách Berlína v dubnu 1945. Je stále přítomné a probouzí se k životu s každou krizí, s každým okamžikem, kdy je demokracie oslabena. Právě vyprázdnění pojmu demokracie a jeho degradace na pouhou technologii moci, je prostředím, ve kterém mohou fašistické ideologie usilovat o převzetí státního aparátu. 

Jsme znepokojeni aktivitou rasistických organizací, která v České republice v posledních dvou letech vzrůstá. Věříme, že proti nacismu a fašismu by společně měli vystupovat občané, politické strany, státní orgány, místní samospráva, policie i občanská sdružení a iniciativy.

 Smutnou ukázkou situace, kdy ve veřejné správě „pravá ruka neví, co dělá levá“, byl i policejní zásah proti antifašistům v sobotu 18. dubna v Ústí nad Labem. Zatímco primátor města Jan Kubata vyzýval k odporu proti pochodu, řada iniciativ i neorganizovaných občanů projevovala svůj nesouhlas, Policie ČR tloukla antifašisty a rozháněla je výbušninami.

Kouzlo nechtěného mělo Vaše včerejší vystoupení s Vaším stínovým protějškem panem Bublanem. Pokud byste opravdu projevili občanskou odvahu proti nacistům veřejně vystoupit tak, jak jste se v debatě shodli, dostalo by se Vám v Ústí policejní lekce občanské výchovy. Při pružném používání pojmu “extremista” by Vám nepomohla ani poslanecká imunita.

Spolu s přáteli z iniciativy Studenti proti rasismu a dalšími aktivisty jsme byli shromážděni na křižovatce Masarykova – Londýnská. Od pochodujících neonacistů jsme byli odděleni několika kordóny těžkooděnců a transportérem s vodním dělem. Naším cílem byl pokojný protest – bez vulgarit jsme skandovali hesla, pod která se může podepsat každý občan. Nedlouho po deváté pak následoval neočekávaný a neoprávněný útok policie. Někteří z demonstrantů byli těžkooděnci sraženi k zemi, byli proti nám použity výbušniny a Policie zabavila i megafon Mladých sociálních demokratů.

Takto si představujete svobodu slova, pane ministře?

Naším cílem není jen prošetření tohoto konkrétního zásahu, který považujeme za neoprávněný a nepřiměřený. Ale vytvoření takového systému spolupráce veřejné správy a občanské společnosti, aby občané nebyli vyháněni ze svých měst obavou z aktivit neonacistů. Aby policie netloukla antifašisty, zatímco neonacisté pochodují za zvuků bubnů ulicemi. A věřte, že sociální demokraté mají s bojem proti fašismu své historické zkušenosti.

Vnímáme kulturní zázemí růstu neonacismu a fašismu, kdy elitářství a opovrhování spoluobčany přerůstá do rasistických postojů. Iracionalita, nenávist, černobílá vize světa, kult síly a vůdce, obviňování levice a snaha potlačit práva zaměstnanců na samou mez snesitelnosti jsou integrální znaky fašistické ideologie. V tomto smyslu nevhodné výroky premiéra Mirka Topolánka nebo bývalého 1. místopředsedy vlády Jiřího Čunka nejsou jen neškodnými přebrepty, ale symbolickou špičkou ledovce. Nejsme přecitlivělí, když nás pobuřuje „Es komt der Tag“.

Vnímáme sociální zázemí růstu rasismu. Nesouhlasíme s Vaším tvrzením (v pořadu Události, komentáře; 20. 4.), že ministerstvo vnitra může řešit jen následky růstu rasismu. Samo vidění problému jako konflikt mezi bílou většinou a romskou menšinou je falešné. Naopak, selhávání resortu vnitra v boji proti mafiím, proti lichvě, prodeji drog a prostituci, umožňuje růst napětí, které se přelévá do vzrůstajícího rasismu.

Právě lhostejnost, s jakou je řešena ochrana sociálně nejzbídačenějších před jejich „vlastními“ utlačovateli z řad kuplířů, lichvářů, dealerů drog a mafiánů, umožnila strukturám organizovaného zločinu vyrůst a pevně zapustit kořeny a přispět k etnické a sociální polarizaci společnosti. To, že státní složky nejsou schopny efektivně proti těmto strukturám zakročit, vede k oslabování jejich legitimity a k pocitu frustrace a hněvu u velkého množství občanů. Pěšáky pro armády zločinu i rasistických stran jsou ti, kteří žijí v troskách, které zbyly po ekonomické transformaci, k jejímuž provedení se ODS zřejmě stále ještě hrdě hlásí.

Věříme, že je nezbytný urychlený a společný postup politické reprezentace a občanské společnosti v těchto bodech:

 1. Zpřehlednění shromažďovacího práva. Naším cílem není omezit svobodu shromažďování (to by ostatně bylo vítězstvím neonacistů), ale zpřehlednit podmínky, za kterých policie může zasáhnout proti demonstrantům.

2. V této souvislosti je třeba definovat veřejný zájem, do kterého odpor proti neonacismu a fašismu nepochybně patří. Mechanický postup policie, bez sledování veřejného zájmu, pak obrací svobodu slova a shromažďovaní proti původnímu smyslu, jak jsme mohli vidět nyní v Ústí. Policie bez jasného zadání postupuje pouze alibistickou cestou nejmenšího rizika v podobě doslovného výkladu zákona.

3. Rozbití propojení mafií s místní politickou reprezentací (často ze všech politických stran), se justicí a špičkami policie. Důsledné zamezení výnosů z trestné činnosti a korupce.

Rádi budeme o těchto tématech s Vámi dále i diskutovat i na navrhovaném osobním setkání s představiteli MSD a Studentů proti rasismu.

S pozdravem,

Petr Dolínek
předseda MSD

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.