Libye včera a dnes

libyeJak vzpomíná na Libyi český pracovník, který tam byl v 80. letech 20. století

Československá mise

Stovky čs. leteckých odborníků odlétaly v té době učit Libyjce létat s našimi letadly L 39 Albatros a učit je všechno kolem provozu letecké techniky.   Libye od nás tenkrát koupila velké množství letadel. Jak uvedl nedávno v naší TV p. Petránek  / v Hyde Parku /, ještě v současné době mají asi 100 těchto letadel. Pracovali jsme v rámci vojenské letecké školy. Domlouvali jsme se anglicky, Libyjci se v této škole učili anglicky.     

Podnebí

Léto je na pobřeží velmi horké, 40 stupňů ve stínu. Ve vnitrozemí /Sahara/ i více. Tam je ale suchý vzduch, tak se to lépe snáší. Jsou tam velké rozdíly teplot ve dne a v noci.

Zima je tam nepříjemná zejména na pobřeží – chladné, deštivé klina. Přitápěli jsme si.

Libyjská armáda

Vybavení armády bylo v té době velmi pestré. Přes špatné tehdejší vztahy Libye se Západem bylo možno vidět vedle sovětské a naší techniky výzbroj a výstroj z USA, Kanady, Francie /letouny MIRAGE/ atd.

Dokonce řada důstojníků libyjské armády vystudovala vysoké vojenské školy v USA. Armáda byla vlastenecká. Přísné dodržování Islámu, včetně Ramadanu a denních modliteb. Problémy to neslo např. u pilotů. V letový den se nemohli postit, museli ramadán přerušit a pak to v jiném termínu nahrazovat.

Již v té době v Libyi žila řada Libyjců černé pleti, sloužili i v armádě.

Arabové

Arabové jsou hrdí, suverénní lidé. Mají rádi silné vůdce, každý z arabských národů by chtěl být hegemonem – proto problémy se sjednocením. Jejich představa o diktátorovi byla odlišná od naší. V Libyi nebyl a není turistický ruch. Je tam krásné pobřeží Středozemního moře, ale to je součástí hranic Libye.

Kaddáfího společnost

Po převratu v r. 1969, kdy se Kaddáfí dostal k moci byla vyhlášena republika. Byla zestátněna těžba ropy, Kaddáfí v té době udělal hodně pro obyvatele a pro Libyi samotnou / bezplatně auta, televizory většinou japonské výroby, bytová výstavba, kterou prováděly zahraniční stavební firmy, do té doby hodně lidí hlavně ve ven¬kovských oblastech žilo v "zemljankách" /. Problémem však byly služby, opravny aut atd., pro které nebylo dost kvalifikovaných pracovníků – proto např. velké množství vraků aut, které musely být po závadě bez možnosti opravy odstaveny. Kaddáfí pozval do země obrovské množství zahraničních pracovníků, firmy /výstavba bytů, průmyslových podniků, silnic /zde i naši pracovníci/ atd. Výrazná byla jeho snaha o zrovnoprávnění žen – v té době zahalené, ozdobené zlatými šperky, což byl jejich majetek pro případ, že by je muž vyhnal – zapudil, bez šance, aby se znovu vdaly. Ženy byly zaměstnávány i v armádě – měly svůj plat, chodily v uniformě – což se mnohdy nelíbilo některým kmenovým náčelníkům, kteří měli v té době poměrně silný vliv.

Státní zřízení, včetně trestního práva je důsledně vytvořeno na zásadách islámu. Politické strany tam byly zakázány, ostatní církve vedle islámského náboženství tolerovány.

Vláda v zemi je uplatňována formou přímé demokracie cestou všelidových kongresů svolávaných každý rok /v době kongresů v trvání asi 1 měsíc omezení v životě země -obchodní síť, služby atd./

Občané mají zajištěnou bezplatnou zdravotní péči /v té době bylo v Libyi velké množství našich lékařů/, bezplatné školství. V zemi nebyly nějaké výrazné sociální rozdíly, bída jako v některých jiných arabských zemích. Lidé, které jsem měl možnost poznat uměli všichni číst a psát.

Kaddáfí

Kaddáfího „Zelená kniha“ tam byla velmi popularizována, citáty z ní byly ve městech na bilboardech.

Káddáfí sám často vystupoval v libyjské televizi. Rád střídal své obleky, při každém vystoupení měl jiný. Krásné a jistě drahé oblečení mu jistě zhoto¬vovali v zahraničí. Jako většina Arabů rád mluvil, některá jeho vystoupení, kde promlouval k národu trvala i několik hodin.

V první polovině 80.let byl údajně pokus o atentát na Kaddáfího organizovaný zvenčí -poté byla v zemi zvýšená bezpečnostní opatření, omezeno cestování, zvý¬šené kontroly na hranicích i ve vnitrozemí.

Zahraniční politika

Střídaly se dobré i špatné vztahy s okolními státy. Zažili jsme zhoršení vztahů s Egyptem a pak i s Tuniskem, kdy následoval odsun tuniských občanů, kteří pracovali v Libyi. Jednalo se většinou o chudé lidi z Tunisu, kteří si při návratu domů nesměli nic odvézt, takže se vrátili domů tak chudí jako přišli. 

Nyní je tam podle zpráv hodně Egypťanů, ti tam za nás nebyli.

Vztahy s USA

V 80. letech tam byla řada provokací, incidentů, které zvyšovala přítomnost amerických  letadlových lodí u pobřeží v Syrtském zálivu atd. Vyvrcholení nastalo v r. 1986 při nočním náletu na Tripolis a Benghází. Pomocí laserových zaměřovačů  bombardovali Kaddáfího sídlo /kasárna/ v Tripolisu a sídlo jeho tajné služby, které minuli a zasáhli sídlo francouzského velvyslanectví. V Benghází podle informace libyjských sdělovacích prostředků zasáhli školu.

Propaganda v libyjské armádě nadsazovala úspěchy libyjské protiletadlové obrany. Později se ukázalo, že došlo k sestřelení 1 amerického letounu. Problémy byly i u našich sdělovacích prostředků, které zveličovaly výše uvedený konflikt a následky bombardování v době, kdy bylo přerušeno telefonické spojení do Evropy a naši příbuzní doma měli o nás pochopitelně obavy.

Příroda

Krásná pobřeží, písečné pláže čisté Středozemní moře. Ve vnitrozemí / na Sahaře / se střídá písečná i skalnatá poušť – pod Saharou jsou obrovské zásoby sladké vody.

Poušť se stále rozšiřuje na jih – v době, kdy staří Římané měli obsazené Libyjské pobřeží, které bylo zalesněno, byla Libye zásobárnou zvěře pro gladiátorské zápasy v Římě.

Zemědělství

Přes těžké, nepříznivé přírodní podmínky, zejména v pouštních oblastech se díky rozvoji vrtaných studní rozšiřují plochy pro pěstování zeleniny a ovoce. Někteří z pracovníku na těchto projektech se učili zahradnictví v Československu. Pro potřeby zavlažování pobřeží Libye byl vybudován nákladný a technicky náročný projekt "Umělá řeka“.  Voda je vedena z pouštních vrtů potrubím o průměru 4 metry na pobřeží. „Umělá řeka“ byla údajně vybudována s pomocí amerických a jihokorejských firem.

Kultura

Televize – 1 arabský kanál, druhý kanál střídavě v anglické a francouzské řeči se zajímavými přírodopisnými i cestopisnými filmy.
V Tripolisu byly v kinech i americké filmy. Populární je tam fotbal, koňské i velbloudí dostihy.

Velmi je tam rozšířena typická arabská keramika /pálená hlína/.

Názor na to, co se tam děje nyní

Nevím, jakou je tam Kaddáfí autoritou v současnosti. Vyrostly tam nové generace, u nichž už asi nemá takový zvuk – mladé ovlivňuje moderní technika, modernější způsob života – snad i větší  vliv zahraniční propagandy.

Vlivem omezení cestovního ruchu v zemi, nikdo pořádně neví, co se tam děje, jaký je skutečný stav a zprávy ve sdělovacích prostředcích jsou často jen dohady.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.