Válečný vynález

Panjandrum2V archívech Britské admirality jsou desky s tajným projektem, od něhož si anglické vedení v době války mnoho slibovalo. Připravovalo se vylodění ve Francii. Bylo známo, že Němci postavili podél pobřeží Atlantický val. Aby jednotky mohly nastoupit do útoku, bylo třeba vyhodit pevnosti do povětří.


Podle údajů průzkumníků bylo nutno na každou pevnůstku použít asi jedné tuny výbušniny. A to v tom  případě, dojde-li k výbuchu těsně vedle pevnůstky. Samozřejmě velkou úlohu mělo přitom sehrát letectvo a těžké dělostřelectvo válečných lodí. Ovšem přesné bombardování je možné jen s nevelké výše a efektivní ostřelování z blízké vzdálenosti. To mohlo vyvolat velké ztráty. Vznikla myšlenka vytvořit zařízení, které by bylo schopno pod palbou protivníka dopravit výbušninu až k pevnústkám a tam vybuchnout.

panjaldrum1

Byla to asi třímetrová cívka, jaké se používá k dopravě kabelů. Cívka však nebyla dřevěná, ale kovová. Její buben měl být naplněn výbušninou. Na obvodu kol se měly rozmístit prachové rakety, které uváděly cívku do pohybu. Předpokládalo se, že tato zařízení se budou vypouštět z výsadkových člunů a stokilometrovou rychlostí se vrhnou k německým opevněním.

V srpnu 1943 přistoupili v jednom vojenském závodě ke stavbě první cívky. Výroba probíhala tak utajeně, že do závodu neměl přístup ani konstruktér zařízení. Začátkem září byl první zkušební vzor hotov. V noci jej přivezli k moři. Místo výbušniny nasypali do bubnu dvé tuny písku, upevnili v hnízdech rakety a odstartovali je. Cívka se hnala po pláži. Zkouška však ukázala mnoho nedostatků. Nebylo možno cívku navést přímo na cíl. Zkoušeli řídit ji na dálku pomocí drátů, ale bez úspěchu.

panjandrum3

Konstruktér navrhoval jedno zdokonalení za druhým. V lednu 1944 byla provedena generální zkouška. Dostavilo se k ní několik generálů i admirálů a mnoho důstojníků nejrůznějších druhů vojsk. Cívka je nezklamala. Vrhla se z výsadkového člunu do mělčiny a vyhrabala se brzy na břeh. Filmový pás dokázal později, že vyvinula přitom rychlost až 150 km za hodinu. Ovšem na břehu se najednou cívka obrátila o 180 stupňů a vrhla se opět do moře. Výsadkový člun rychle odplouval. A tu provedla cívka další manévr. Vydala se k pahorku, kde se shromáždila komise. Ta se rozprchla jako hejno vrabců.

Zkoušky skončily neúspěchem a tím také skončila historie jednoho válečného vynálezu.

Archiv NoS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.